Valsts kontrole starptautisku projektu grupu darbā

 

Valsts kontrole piedalās starptautisku darba grupu darbā un informācijas apmaiņas tīklos.

 

Šādas starptautiskās sadarbības platformas veicina zināšanu, pieredzes un informācijas apmaiņu starp valstu augstākajām revīzijas iestādēm, paaugstina iestāžu informētības līmeni, veicina labās prakses un inovatīvu metožu izmantošanā augstāko revīzijas iestāžu darbā.

 

Darba grupu ietvaros Valsts kontrole ir piedalījusies un arī vadījusi revīzijas, kas vienlaicīgi tiek veiktas vairākās valstīs, tādējādi veicinot izpratni par problēmām dažādās jomās plašākā kontekstā.