Sertificētās personas

 

 

Sertifikāts finanšu revīziju veikšanai

Sertifikāta Nr.

Sertificētās personas uzvārds, vārds 

Sertifikāta piešķiršanas datums 

1.

Andruce Elita

13.02.2020.

2.

Bādere Ilze

13.02.2020.

3.

Feldmane Aija

13.02.2020.

4.

Freidenfelde-Purgaile Linda

13.02.2020.

5.

Grauduma Anda

13.02.2020.

6.

Jaunroze Aelita

13.02.2020.

7.

Jaunzeme Agnese

13.02.2020.

8.

Kalniņš Uldis

13.02.2020.

9.

Krūmiņa Guna

13.02.2020.

10.

Mihailova Nataļja

13.02.2020.

11.

Ozoliņa Iveta

13.02.2020.

12.

Pīpiķe Ieva

13.02.2020.

13.

Reine Larisa

13.02.2020.

14.

Skalbiņa Kaiva

13.02.2020.

15.

Vēveris Juris

13.02.2020.

16.

Zunde Sandra

13.02.2020.

17.

Žunna Diāna

13.02.2020.

35.

Alksne Vineta

12.08.2020.

36.

Anspoka Ilze

12.08.2020.

37.

Baltusa Sarmīte

12.08.2020.

38.

Batalova Sandra

12.08.2020.

39.

Bite Līga

12.08.2020.

40.

Buivide Olga

12.08.2020.

41.

Dmitrijeva Vineta

12.08.2020.

42.

Jansone Ilze

12.08.2020.

43.

Kļava Linda

12.08.2020.

44.

Laščenko Jeļena

12.08.2020.

45.

Lielkalns Jānis

12.08.2020.

46.

Orlova Ludmila

12.08.2020.

47.

Rancāne Ineta

12.08.2020.

48.

Rulle Zanda

12.08.2020.

49.

Salenieks Jānis

12.08.2020.

50.

Spure Elīna

12.08.2020.(sertifikāta darbība apturēta)

51.

Šņepste Vineta

12.08.2020.

52.

Veismane Žanete

12.08.2020.

53.

Burkāne Iveta

12.08.2020.

54.

Vilka Inga

12.08.2020.

57.

Glaudiņa    Žanete

10.03.2022.

58.

Kaļvāne    Diāna

10.03.2022.

79.

Kavliša Olga

01.11.2022.

80.

Majore Ieva

01.11.2022.

81.

Smoļenska Alda

01.11.2022.

82.

Ozoliņa Krista

01.11.2022.

83.

Orlova Jūlija

01.11.2022.

84.

Circene Nataļja

01.11.2022.

85.

Buraja Oksana

01.11.2022.

86.

Vidžups Egīls

01.11.2022.

87.

Tripane Dzintra

01.11.2022.

88.

Pūre Līga

01.11.2022.

89.

Sandere Linda

01.11.2022.

........................................................................................................................................................................................................................................................


Sertifikāts lietderības revīziju veikšanai

Sertifikāta Nr.

Sertificētās personas uzvārds, vārds 

Sertifikāta piešķiršanas datums 

18.

Andruce Elita

13.02.2020.

19.

Baha Daina

13.02.2020.(sertifikāta darbība apturēta)

20.

Erdmanis Oskars

13.02.2020.

21.

Feldmane Aija

13.02.2020.

22.

Freidenfelde-Purgaile Linda

13.02.2020.

23.

Jaunroze Aelita

13.02.2020.

24.

Jaunzeme Agnese

13.02.2020.

25.

Kalniņa-Junga Ingrīda

13.02.2020.

26.

Kalniņš Uldis

13.02.2020.

27.

Lielkalns Jānis

13.02.2020.(sertifikāta darbība apturēta)

28.

Mihailova Nataļja

13.02.2020.

29.

Ozoliņa Iveta

13.02.2020.

30.

Pīpiķe Ieva

13.02.2020.

31.

Pūre Līga

13.02.2020

32.

Skalbiņa Kaiva

13.02.2020.

33.

Vilmanis Mārtiņš

13.02.2020.

34.

Zunde Sandra

13.02.2020.

55.

Burkāne Iveta

12.08.2020.

56.

Vilka Inga

12.08.2020.

59.

Reine Larisa

10.03.2022.

60.

Vidžups Egīls

10.03.2022.

61.

Kikuste Laila

10.03.2022.

62.

Ozoliņa Ilze

10.03.2022.

63.

Lejniece Ilze

10.03.2022.

64.

Buraja Oksana

10.03.2022.

65.

Villa Aiga

10.03.2022.

66.

Buivide Olga

10.03.2022.

67.

Sandere Linda

10.03.2022.

68.

Salenieks Jānis

10.03.2022.

69.

Apsīte Antra

10.03.2022.

70.

Teiviša Dace

10.03.2022.

71.

Bricis Pēteris

10.03.2022.

72.

Bērziņa Aleksandra

10.03.2022.

73.

Jumiķis Roberts

10.03.2022.

74.

Bebre Baiba

10.03.2022.

75.

Krūmiņa Guna

10.03.2022.

76.

Silinieks Jānis

10.03.2022.

77.

Bādere Ilze

10.03.2022.

78.

Nagle Līga

10.03.2022.