INTOSAI forums augstākajām revīzijas iestādēm ar tiesas funkcijām

 

Forums ir sadarbības un pieredzes apmaiņas platforma augstākajām revīzijas iestādēm ar tiesas funkcijām un pilnvarām piemērot sankcijas par valsts līdzekļu nelietderīgu vai neefektīvu izlietojumu. Tā galvenais mērķis ir sekmēt augstāko revīzijas iestāžu tiesas funkciju modeļa lomu pārskatatbildības un labas pārvaldības veicināšanā, kā arī pilnveidot ISSAI standartus, vadlīnijas un citus metodoloģiskos dokumentus attiecībā uz šī modeļa augstāko revīzijas iestāžu darbības principiem. Forums ir izveidots 2016.gadā un tā mērķi un vērtības ir nostiprināti dokumentā - “Augstāko revīzijas iestāžu ar tiesas funkcijām Parīzes deklarācija”.

 

2019.gada 1. augustā, stājas spēkā grozījumi Valsts kontroles likumā, kas piešķir tiesības Valsts kontrolei lemt par zaudējumu piedziņu no amatpersonām un darbiniekiem, ja tie valsts vai pašvaldības budžetam radīti nelikumīgas rīcības rezultātā. Jaunās normas mērķis ir stiprināt amatpersonu atbildību un godprātīgu rīcību ar nodokļu maksātāju naudu. Līdz ar pilnvaru paplašināšanu, Valsts kontroles dalība forumā sekmē pieredzes apmaiņu ar tiesas modeļa augstākajām revīzijas iestādēm, pilnveidojot zaudējumu piedziņas praksi un izpratni par nelikumīgu un sodāmu rīcību publiskajā sektorā.