Stratēģija

Atbildība. Atklātība. Attīstība.


Jau 1923. gadā Valsts kontroles likumā tika noteikts iestādes pamatuzdevums – “[..] raudzīties, ka rīcība ar valsts mantu būtu likumīga un pareizi izvesta, novēršot pēc iespējas nepareizības un nolaidības iekams viņu izvešanas dzīvē, jeb vajājot jau pielaistās [..]”. Tas ir Valsts kontroles vadmotīvs arī šodien. Valsts kontroles tiesības un pienākums ir sniegt sabiedrībai neatkarīgu viedokli un pārliecību par nodokļu maksātāju naudas izlietojumu, un Valsts kontroles stratēģija “iezīmē” ceļu šo tiesību īstenošanai un pienākumu izpildei.


Valsts kontroles darbības stratēģija 2022.–2025.gadam ir vidēja termiņa politikas dokuments, kurā noteikti Valsts kontroles stratēģiskie mērķi, prioritātes un plānotie rezultāti turpmākajiem četriem gadiem. Šeit aplūkojams stratēģijas kopsavilkums.