INTOSAI Vides revīziju darba grupa

 

INTOSAI Vides revīziju darba grupas logotipsDarba grupas mērķis ir pilnveidot vides aizsardzības politikas īstenošanas auditu veikšanas metodikas, veicināt augstāko revīzijas iestāžu izpratni un savstarpēju pieredzes apmaiņu par jautājumiem, kas saistīti ar vides jomas revīzijām. Īpaša uzmanība veltīta sadarbības revīzijām par pārrobežu politikas un vides jautājumiem, kā arī starptautisko vides aizsardzības konvenciju revīzijām. Darba grupa dibināta 1993.gadā un šobrīd apvieno vairāk nekā 70 augstākās revīzijas iestādes no dažādām pasaules valstīm.

 

Valsts kontroles pārstāvji darba grupas ietvaros piedalās gan dažādos starptautiskos projektos, piemēram, vides jomas revīziju veikšanas vadlīniju pilnveidošanā, kā arī tiešsaistes apmācību veidošanā. Piemēram, 2019.gadā Valsts kontrole dalījās pieredzē par revīziju veikšanu atkritumu apsaimniekošanas nozarē Latvijā, sagatavojot video materiālu atkritumu poligonā "Getliņi".