Darba grupa par “NextGenerationEU” un Eiropas atveseļošanas fonda revīzijas jautājumiem

 

Darba grupas mērķis ir uzlabot augstāko revīzijas iestāžu revīzijas darbu saistībā ar “NextGenerationEU” (NGEU) un Eiropas Atveseļošanas un noturības mehānisma (Recovery and Resilience Facility, RRF), tostarp valstu nacionālo atveseļošanas un noturības plānu (National Recovery and Resilience Plans,  NRRPs) īstenošanas, jautājumiem.


Darba grupa ir izveidota kā sadarbības platforma Eiropas Savienības dalībvalstu augstākajām revīzijas iestādēm un Eiropas Revīzijas palātai, kur apspriest aktuālās tēmas un jautājumus, kas saistīti ar atveseļošanās plāna revīzijām. Šādu zināšanu un pieredzes apmaiņa veicina ne tikai revīziju lietderības un efektivitātes palielināšanu, bet arī visaptverošu NGEU un RRF novērtējumu, kas ir būtisks ieguldījums pārskatatbildības un labas pārvaldības stiprināšanā gan nacionālā, gan Eiropas Savienības līmenī.