Pašvaldību revīziju darba grupa

 

EUROSAI Pašvaldību darba grupas logotipsEUROSAI Pašvaldību revīziju darba grupa TFMA  ir sadarbības platforma, kas palīdz revidentiem efektīvi apmainīties ar pieredzi un labo praksi specifiskajā pašvaldību revīziju jomā. TFMA esam aktīvi dalībnieki - esam pētījuši pašvaldību revīzijās izmantotās metodoloģijas specifiku, ārējā audita sistēmas EUROSAI valstīs, pašvaldību finanšu rādītāju tendences, kā arī pašvaldību uzraudzības sistēmas. Darba grupa izveidota 2016.gadā un šobrīd apvieno 28 locekļus un 2 novērotājus no Eiropas augstākajām revīzijas iestādēm.

 

Šī sadarbība Valsts kontrolei un tās revidentiem sniedz iespēju padarīt efektīvāku revīziju darbu pašvaldību revīzijās, iegūstot zināšanas un pieredzi par inovācijām audita metodēs un rīkos. Valsts kontroles mērķis – piedalīties, attīstīt un padarīt efektīvāku pašvaldību ārējā audita sistēmu kopumā, lai uzlabotu iedzīvotāju dzīves kvalitāti pašvaldību atbildības jomās.

 

Vairāk par Valsts kontroles dalību TFMA:
Second edition of Audit Compendium “Municipal Real Estate Management” (SAIs: Austria, Bulgaria, Estonia, Hungary, Israel, Latvia, Lithuania, Montenegro, Serbia, Spain) (lasīt vairāk...)
First edition of Audit Compendium "Municipality-owned companies" (SAIs:  Albania, Italy, Montenegro, Serbia, Hungary, Latvia, the Republic of North Macedonia, Slovenia, Spain, Croatia, Israel, Lithuania, Slovakia, Ukraine) (lasīt vairāk...)
"Analysis of administrative supervision of municipalities” carried out by SAI Latvia (lasīt vairāk...)
“Overview of methodologies used in local government” carried out by representatives of SAIs of Croatia, Latvia, and Romania (lasīt vairāk…)