Rail Baltica projekta darba grupa

Rail Baltica darba grupas logotipsDarba grupa ir izveidota 2016.gadā, noslēdzot Saprašanās memorandu starp trīs Baltijas valstu augstākajām revīzijas iestādēm ar mērķi veikt koordinētu Rail Baltica projekta uzraudzību, novērtēt projekta riska faktorus un projekta īstenošanai dibinātā kopuzņēmuma veiktās aktivitātes, dalīties ar informāciju par iegūto pieredzi, rezultātiem, kā arī veikt kopīgu Rail Baltica projekta revīziju atbilstoši starptautiskajiem revīzijas standartiem.

 

Liekot lietā triju valstu auditoru labākās darba metodes mēs darba grupā  darbojamies kā “agrās brīdināšanas punkts”, lai novērtētu projekta ieviešanu un riskus, vērstu sabiedrības un parlamenta uzmanību uz tiem.

 

Darba grupas ietvaros kopīgā revīzijā 2019. gadā esam pabeiguši auditu par Rail Baltica projektu un snieguši ieteikumus projekta pārvaldības un iepirkumu kvalitātes vadības pilnveidošanai.

 

Lasīt vairāk par darba grupas darbu.