Ētikas tīkls

 

EUROSAI Ētikas tīkls (N.ET) ir izveidots 2021.gada nogalē un tā mērķis ir veicināt teorētisku un praktisku izpēti par augstāko revīzijas iestāžu ētikas pārvaldības un godprātības veicināšanas jautājumiem uz izaicinājumiem, kā arī sekmēt pieredzes un zināšanu apmaiņu starp augstākajām revīzijas iestādēm. 


Valsts kontroles dalība Ētikas tīklā dod iespēju gan pilnveidot, gan dalīties ar Latvijas praksi attiecībā uz ētikas jautājumu īstenošanu iestādes pārvaldībā un revīziju darbā, kā arī piedalīties citu augstāko revīzijas iestāžu ētikas un godprātības līmeņa izvērtēšanā.


2020.gada janvārī Valsts kontrole moderēja ētikas un godprātības pārvaldības sistēmas pašvērtējumu (IntoSAINT) kolēģiem no Somijas Augstākās revīzijas iestādes, bet 2022.gada aprīlī Valsts kontrole sadarbībā ar Nīderlandes Augstāko revīzijas iestādi IntoSAINT veica Gruzijas Augstākajā revīzijas iestādē. 2020.gadā šāds pašnovērtējums veikts arī Valsts kontrolē.