Normatīvie akti

 

Valsts kontrole ir konstitucionāla institūcija. Valsts kontrole nav ne administratīva, ne tiesu, ne valsts pārvaldes iestāde. Valsts kontroles kā neatkarīgas iestādes statuss uzliek pienākumu pārējām konstitucionālajām institūcijām neiejaukties Valsts kontroles darbībā.

 

Latvijas Republikas Satversmes 88.pants paredz, ka Valsts kontroles iekārtu nosaka sevišķs likums. Šajā likumā ir nosakāms Valsts kontroles pilnvaru apjoms un kompetences galvenie aspekti. Kaut arī Valsts kontroles kompetenci nosaka sevišķs likums un tādējādi Valsts kontroles darbības apjomu nosaka likumdevējs, no Valsts kontroles neatkarīgā statusa izriet arī aizliegums likumdevējam ar likumu būtiski ierobežot Valsts kontroles kompetenci, liedzot tai veikt pamatfunkciju – kontrolēt valsts finanšu resursu izlietošanu un valsts mantas pārvaldību.