Filtri

Nosaukums

Nozare

Veids

Nosaukums:

Vai Latvijā tiek nodrošināta efektīva un normatīvajiem aktiem atbilstoša inovāciju politikas uzņēmējdarbībā izstrāde un īstenošana?

Revīzijas mērķis ir gūt pārliecību, vai Latvijā tiek nodrošināta efektīva un normatīvajiem aktiem atbilstoša inovāciju politikas uzņēmējdarbībā izstrāde un īstenošana, tai skaitā, vai Ekonomikas ministrija un Izglītības un zinātnes ministrija īsteno saskaņotu un efektīvu starpinstitūciju sadarbību sekmīgai politikas mērķu un rezultātu sasniegšanai, kā arī, vai finansējums pētniecībai un inovāciju politikas īstenošanai izlietots efektīvi.

Nozares: Izglītība, zinātne un sports; Ekonomika

Veids: Apvienotā (atbilstības / lietderības)

Nosaukums:

Par resora Ministru kabinets 2021.gada pārskata sagatavošanas pareizību

Nozares: Publiskā sektora finanses

Veids: Finanšu

Nosaukums:

Par Pārresoru koordinācijas centra 2021.gada pārskata sagatavošanas pareizību

Nozares: Neatkarīgās un citas institūcijas; Publiskā sektora finanses

Veids: Finanšu

Nosaukums:

Par Latvijas Republikas Tiesībsarga 2021. gada pārskata sagatavošanas pareizību

Nozares: Neatkarīgās un citas institūcijas; Publiskā sektora finanses

Veids: Finanšu

Nosaukums:

Vai Latvijā tiek nodrošināta ilgtspējīga derīgo izrakteņu pārvaldība?

Latvijas zemes dzīlēs ir bagātīgi būvmateriālu izejvielu (piemēram, smilts, grants, dolomīts, māls, kaļķakmens), kūdras, sapropeļa, dziedniecības dūņu, arī ūdens resursi, kas tiek izmantoti tautsaimniecībā. Lai nodrošinātu ilgtspējīgu derīgo izrakteņu izmantošanu, ir svarīga vienota zemes dzīļu pārvaldības politika, kas aptver visu Latvijas teritoriju. Lai noskaidrotu, vai Latvijā tiek nodrošināta ilgtspējīga derīgo izrakteņu pārvaldība, 2021.gadā uzsākām šo revīziju.

Nozares: Reģionālā attīstība un pašvaldības; Vides aizsardzība; E-pārvalde

Veids: Apvienotā (atbilstības / lietderības)

Nosaukums:

Par Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes 2021.gada pārskata sagatavošanas pareizību

Nozares: Publiskā sektora finanses; Kultūra

Veids: Finanšu

Nosaukums:

Par Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja 2021.gada pārskata sagatavošanas pareizību

Nozares: Neatkarīgās un citas institūcijas; Publiskā sektora finanses

Veids: Finanšu

Nosaukums:

Par Valsts prezidenta kancelejas 2021.gada pārskata sagatavošanas pareizību

Nozares: Neatkarīgās un citas institūcijas; Publiskā sektora finanses

Veids: Finanšu

Nosaukums:

Par Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2021.gada pārskata sagatavošanas pareizību

Nozares: Publiskā sektora finanses; Vides aizsardzība

Veids: Finanšu

Nosaukums:

Vai pastāv iespēja samazināt izmeklēšanas iestāžu skaitu un pārskatīt kompetenču sadalījumu starp tām?

Revīzijas mērķis ir sniegt viedokli par izmeklēšanas iestāžu, kuras izmeklē amatpersonu (darbinieku) iespējami izdarītos noziedzīgos nodarījumus, funkciju dublēšanos un iespējām tās optimizēt. Kriminālprocesa likums paredz deviņas izmeklēšanas iestādes, kas veic noziedzīgu nodarījumu izmeklēšanu pret amatpersonām. Tas nozīmē, ka katrā no izmeklēšanas iestādēm ir nepieciešams attīstīt kompetenci, materiāli tehnisko bāzi izmeklēšanas darbību veikšanai, kas, iespējams, nav ekonomiski un racionāli.

Nozares: Iekšlietas

Veids: Apvienotā (atbilstības / lietderības)

Nosaukums:

Vai ir sagaidāms, ka zemes reformas īstenošana noslēgsies tuvākajā laikā?

1990.gada nogalē Latvijā tika uzsākta zemes reforma ar mērķi atdot bijušajiem īpašniekiem zemes īpašumus, kā arī paredzēja iespēju iegūt zemi īpašumā pārējiem Latvijas iedzīvotājiem. Kopš reformas uzsākšanas pagājuši vairāk kā trīsdesmit gadi, un revīzijas laikā ir plānots noskaidrot, vai normatīvais regulējums un iesaistīto institūciju darbības ir pietiekamas zemes reformas pabeigšanai.

Nozares: Tieslietas

Veids: Apvienotā (atbilstības / lietderības)

Nosaukums:

Nacionālo bruņoto spēku personāla politikā veikto pasākumu efektivitāte

Kopš 2015.gada aizsardzības budžets ir ievērojami palielinājies un tas tiek novirzīts Nacionālo bruņoto spēku (NBS) modernizācijai. Nosakot spēju attīstības mērķus, NBS turpina iegādāties aizvien jaunas bruņojuma sistēmas un tehnikas vienības, kuru lietošanai ir nepieciešams personāls. Revīzijā plānots gūt pārliecību, ka NBS personālsastāva politika veicina pietiekama, kvalificēta un motivēta personāla piesaistīšanu un noturēšanu valsts aizsardzības uzdevumu izpildei.

Nozares: Aizsardzība

Veids: Apvienotā (atbilstības / lietderības)