Filtri

Nosaukums

Nozare

Veids

Nosaukums:

Par Finanšu ministrijas 2022. gada pārskata sagatavošanas pareizību

Nozares: Publiskā sektora finanses

Veids: Finanšu

Nosaukums:

Par Zemkopības ministrijas 2022. gada pārskata sagatavošanas pareizību

Nozares: Publiskā sektora finanses; Lauksaimniecība, zivsaimniecība un mežsaimniecība

Veids: Finanšu

Nosaukums:

Par Kultūras ministrijas 2022. gada pārskata sagatavošanas pareizību

Nozares: Publiskā sektora finanses; Kultūra

Veids: Finanšu

Nosaukums:

Par Izglītības un zinātnes ministrijas 2022. gada pārskata sagatavošanas pareizību

Nozares: Publiskā sektora finanses; Izglītība, zinātne un sports

Veids: Finanšu

Nosaukums:

Par Aizsardzības ministrijas 2022. gada pārskata sagatavošanas pareizību

Nozares: Publiskā sektora finanses; Aizsardzība

Veids: Finanšu

Nosaukums:

Par Veselības ministrijas 2022. gada pārskata sagatavošanas pareizību

Nozares: Publiskā sektora finanses; Veselības aprūpe

Veids: Finanšu

Nosaukums:

Par Centrālās vēlēšanu komisijas 2021.gada pārskata sagatavošanas pareizību

Nozares: Neatkarīgās un citas institūcijas

Veids: Finanšu

Nosaukums:

Par Labklājības ministrijas 2022. gada pārskata sagatavošanas pareizību

Nozares: Publiskā sektora finanses; Labklājība

Veids: Finanšu

Nosaukums:

Par Iekšlietu ministrijas 2022. gada pārskata sagatavošanas pareizību

Nozares: Publiskā sektora finanses; Iekšlietas

Veids: Finanšu

Nosaukums:

Rezervistu un rezerves karavīru sistēmas darbības efektivitāte

Nozares: Aizsardzība

Veids: Apvienotā (atbilstības / lietderības)

Nosaukums:

Par Tieslietu ministrijas 2022. gada pārskata sagatavošanas pareizību

Nozares: Publiskā sektora finanses; Tieslietas

Veids: Finanšu

Nosaukums:

Vai pašvaldību rīcība, izvērtējot un uzskaitot līdzdalību kapitālsabiedrībās ir ekonomiska, pamatota un atbilstoša normatīvo aktu prasībām?

Vērtēsim, kā pašvaldībām ir veicies ar tiešās līdzdalības izvērtēšanu savās kapitālsabiedrībās pēc administratīvi teritoriālās reformas. Padziļināti analizēsim pašvaldību rīcību saistībā ar uzdevumu deleģēšanu kapitālsabiedrībām, kā arī to pārvaldības politiku. Sniegsim priekšlikumus pašvaldībām kā kapitāla daļu turētājiem saistībā ar lēmumu pieņemšanas procesiem optimālas kapitāla struktūras izveidei kapitālsabiedrībās, īpaši ņemot vērā pašvaldību finanšu veidošanās un izlietojuma specifiku.

Nozares: Reģionālā attīstība un pašvaldības

Veids: Lietderības