Filtri

Nosaukums

Nozare

Veids

Nosaukums: Vai bērnam ar uzvedības problēmām un tā ģimenei ir iespēja saņemt nepieciešamo atbalstu?

Nozares: Labklājība

Veids: Lietderības

Nosaukums: Vai pastāv iespēja samazināt izmeklēšanas iestāžu skaitu un pārskatīt kompetenču sadalījumu starp tām?

Nozares: Iekšlietas

Veids: Atbilstības

Nosaukums: Slēgtas likumības revīzijas “Izglītības un zinātnes ministrijas darbības efektivitāte un atbilstība normatīvo aktu prasībām, izstrādājot un organizējot valsts zinātnes politikas īstenošanu” ieteikumu ieviešanas uzraudzība

Nozares: Izglītība, zinātne un sports

Veids: Atbilstības

Nosaukums: Vai bērnam ar speciālām vajadzībām ir iespēja saņemt tā spējām, vajadzībām un bērna labākajām interesēm atbilstošu izglītību?

Nozares: Izglītība, zinātne un sports

Veids: Lietderības

Nosaukums: NILLTFN likuma un Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma prasību ievērošana pašvaldībās un ar to saistītie iespējamie riski

Nozares: Reģionālā attīstība un pašvaldības

Veids: Atbilstības

Nosaukums: Atkritumu šķirošana un tuvākie izaicinājumi bioloģiski noārdāmo atkritumu šķirošanā

Nozares: Reģionālā attīstība un pašvaldības

Veids: Apvienotā (atbilstības / lietderības)

Nosaukums: Vai valstī definētā rīcībpolitika civilās aizsardzības jomā var nodrošināt efektīvas civilās aizsardzības un katastrofu pārvaldīšanas sistēmas izveidi atbilstoši ES līmenī atzītai labajai praksei un pieņemtajiem tiesību aktiem

Nozares: Iekšlietas

Veids: Atbilstības

Nosaukums: Par Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2020.gada pārskata sagatavošanas pareizību

Nozares: Neatkarīgās un citas institūcijas

Veids: Finanšu

Nosaukums: Par Centrālās vēlēšanu komisijas 2020.gada pārskata sagatavošanas pareizību

Nozares: Neatkarīgās un citas institūcijas

Veids: Finanšu

Nosaukums: Vai ir sagaidāms, ka zemes reformas īstenošana noslēgsies tuvākajā laikā?

Nozares: Tieslietas

Veids: Lietderības

Nosaukums: Par Latvijas Republikas Tiesībsarga 2020. gada pārskata sagatavošanas pareizību

Nozares: Neatkarīgās un citas institūcijas; Publiskā sektora finanses

Veids: Finanšu

Nosaukums: Par Centrālās zemes komisijas 2020.gada pārskata sagatavošanas pareizību

Nozares: Neatkarīgās un citas institūcijas; Publiskā sektora finanses

Veids: Finanšu