Filtri

Nosaukums

Nozare

Veids

Nosaukums:

Situācijas izpēte par būtiskiem aspektiem un problēmjautājumiem Rail Baltica projekta īstenošanā un finansēšanā

Sadarbojoties Latvijas, Igaunijas un Lietuvas valstu augstākajām revīzijas iestādēm, plānots veikt situācijas izpēti un sagatavot ziņojumu par šobrīd būtiskiem projekta īstenošanas, finansēšanas un starpvalstu (pārrobežu) sadarbības jautājumiem, lai informētu visu triju Baltijas valstu valdības, parlamentus un sabiedrību par augsta līmeņa riskiem globālā projekta mērķu sasniegšanai.

Nozares: Transports un sakari

Veids: Situācijas izpēte

Nosaukums:

Par Centrālās vēlēšanu komisijas 2023. gada pārskata sagatavošanas pareizību

Nozares: Neatkarīgās un citas institūcijas

Veids: Finanšu

Nosaukums:

Par Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2023. gada pārskata sagatavošanas pareizību

Nozares: Neatkarīgās un citas institūcijas

Veids: Finanšu

Nosaukums:

Par Aizsardzības ministrijas 2023. gada pārskata sagatavošanas pareizību

Nozares: Aizsardzība

Veids: Finanšu

Nosaukums:

Par Klimata un enerģētikas ministrijas 2023. gada pārskata sagatavošanas pareizību

Nozares: Vides aizsardzība

Veids: Finanšu

Nosaukums:

Par Labklājības ministrijas 2023. gada pārskata sagatavošanas pareizību

Nozares: Labklājība

Veids: Finanšu

Nosaukums:

Par Iekšlietu ministrijas 2023. gada pārskata sagatavošanas pareizību

Nozares: Iekšlietas

Veids: Finanšu

Nosaukums:

Par Veselības ministrijas 2023. gada pārskata sagatavošanas pareizību

Nozares: Veselības aprūpe

Veids: Finanšu

Nosaukums:

Par Tieslietu ministrijas 2023. gada pārskata sagatavošanas pareizību

Nozares: Tieslietas

Veids: Finanšu

Nosaukums:

Par Kultūras ministrijas 2023. gada pārskata sagatavošanas pareizību

Nozares: Kultūra

Veids: Finanšu

Nosaukums:

Par Zemkopības ministrijas 2023. gada pārskata sagatavošanas pareizību

Nozares: Lauksaimniecība, zivsaimniecība un mežsaimniecība

Veids: Finanšu

Nosaukums:

Par Ekonomikas ministrijas 2023. gada pārskata sagatavošanas pareizību

Nozares: Ekonomika

Veids: Finanšu