Filtri

Nosaukums

Nozare

Veids

Nosaukums: Vai valstī definētā rīcībpolitika civilās aizsardzības jomā var nodrošināt efektīvas civilās aizsardzības un katastrofu pārvaldīšanas sistēmas izveidi atbilstoši ES līmenī atzītai labajai praksei un pieņemtajiem tiesību aktiem

Nozares: Iekšlietas

Veids: Atbilstības

Nosaukums: Par Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2020.gada pārskata sagatavošanas pareizību

Nozares: Neatkarīgās un citas institūcijas

Veids: Finanšu

Nosaukums: Par Centrālās vēlēšanu komisijas 2020.gada pārskata sagatavošanas pareizību

Nozares: Neatkarīgās un citas institūcijas

Veids: Finanšu

Nosaukums: Vai ir sagaidāms, ka zemes reformas īstenošana noslēgsies tuvākajā laikā?

Nozares: Tieslietas

Veids: Lietderības

Nosaukums: Vai Latvijas Jūras akadēmijas darbība atbilst normatīvo aktu prasībām un tiek nodrošināta tās uzdevumu īstenošana?

Nozares: Izglītība, zinātne un sports

Veids: Atbilstības

Nosaukums: Par Latvijas Republikas Tiesībsarga 2020. gada pārskata sagatavošanas pareizību

Nozares: Neatkarīgās un citas institūcijas; Publiskā sektora finanses

Veids: Finanšu

Nosaukums: Par Centrālās zemes komisijas 2020.gada pārskata sagatavošanas pareizību

Nozares: Neatkarīgās un citas institūcijas; Publiskā sektora finanses

Veids: Finanšu

Nosaukums: Nacionālo bruņoto spēku personāla politikā veikto pasākumu efektivitāte

Nozares: Aizsardzība

Veids: Apvienotā (atbilstības / lietderības)

Nosaukums: Vai pašvaldībās ir nodrošināta normatīvajiem aktiem atbilstoša un ekonomiska publisko ūdeņu pieejamība, nodrošinot rekreācijas iespējas iedzīvotājiem un sekmējot pašvaldības izaugsmi?

Nozares: Reģionālā attīstība un pašvaldības

Veids: Apvienotā (atbilstības / lietderības)

Nosaukums: NILLTFN likuma un Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma prasību ievērošana pašvaldībās un ar to saistītie iespējamie riski

Nozares: Reģionālā attīstība un pašvaldības

Veids: Apvienotā (atbilstības / lietderības)

Nosaukums: Vai Satiksmes ministrija un tās kapitālsabiedrības nodrošina efektīvu un normatīviem aktiem atbilstošu nozarei piešķirtā finansējuma un valsts kapitāla pārvaldību?

Nozares: Transports un sakari

Veids: Apvienotā (atbilstības / lietderības)

Nosaukums: Vai publiskā sektora darba devēji, ar darbinieku noslēdzot vienošanos par profesionālās darbības ierobežojumu, nodrošina normatīvajos aktos noteiktās prasības?

Nozares: Labklājība

Veids: Atbilstības