Filtri

Nosaukums

Nozare

Veids

Nosaukums: Vai ir sagaidāms, ka zemes reformas īstenošana noslēgsies tuvākajā laikā?

Nozares: Tieslietas

Veids: Lietderības

Nosaukums: Vai Latvijas Jūras akadēmijas darbība atbilst normatīvo aktu prasībām un tiek nodrošināta tās uzdevumu īstenošana?

Nozares: Izglītība, zinātne un sports

Veids: Atbilstības

Nosaukums: Par Latvijas Republikas Tiesībsarga 2020. gada pārskata sagatavošanas pareizību

Nozares: Neatkarīgās un citas institūcijas; Publiskā sektora finanses

Veids: Finanšu

Nosaukums: Par Centrālās zemes komisijas 2020.gada pārskata sagatavošanas pareizību

Nozares: Neatkarīgās un citas institūcijas; Publiskā sektora finanses

Veids: Finanšu

Nosaukums: Nacionālo bruņoto spēku personāla politikā veikto pasākumu efektivitāte

Nozares: Aizsardzība

Veids: Apvienotā (atbilstības / lietderības)

Nosaukums: Vai pašvaldībās ir nodrošināta normatīvajiem aktiem atbilstoša un ekonomiska publisko ūdeņu pieejamība, nodrošinot rekreācijas iespējas iedzīvotājiem un sekmējot pašvaldības izaugsmi?

Nozares: Reģionālā attīstība un pašvaldības

Veids: Apvienotā (atbilstības / lietderības)

Nosaukums: NILLTFN likuma un Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma prasību ievērošana pašvaldībās un ar to saistītie iespējamie riski

Nozares: Reģionālā attīstība un pašvaldības

Veids: Apvienotā (atbilstības / lietderības)

Nosaukums: Vai Satiksmes ministrija un tās kapitālsabiedrības nodrošina efektīvu un normatīviem aktiem atbilstošu nozarei piešķirtā finansējuma un valsts kapitāla pārvaldību?

Nozares: Transports un sakari

Veids: Apvienotā (atbilstības / lietderības)

Nosaukums: Vai publiskā sektora darba devēji, ar darbinieku noslēdzot vienošanos par profesionālās darbības ierobežojumu, nodrošina normatīvajos aktos noteiktās prasības?

Nozares: Labklājība

Veids: Atbilstības

Nosaukums: Vai varam paļauties uz valsts svarīgāko informācijas sistēmu darbības nepārtrauktību un pieejamību (24/7)?

Nozares: E-pārvalde

Veids: Apvienotā (atbilstības / lietderības)

Nosaukums: Par Ārlietu ministrijas 2020.gada pārskata sagatavošanas pareizību

Nozares: Publiskā sektora finanses; Ārlietas

Veids: Finanšu

Nosaukums: Par Latvijas Republikas 2020.gada pārskatu par valsts budžeta izpildi un par pašvaldību budžetiem

Nozares: Reģionālā attīstība un pašvaldības; Publiskā sektora finanses

Veids: Finanšu