Filtri

Nosaukums

Nozare

Veids

Nosaukums: Par Ārlietu ministrijas 2020.gada pārskata sagatavošanas pareizību

Nozares: Publiskā sektora finanses; Ārlietas

Veids: Finanšu

Nosaukums: Par Latvijas Republikas 2020.gada pārskatu par valsts budžeta izpildi un par pašvaldību budžetiem

Nozares: Reģionālā attīstība un pašvaldības; Publiskā sektora finanses

Veids: Finanšu

Nosaukums: Vai pašvaldību tilti un pārvadi ir droši?

Nozares: Reģionālā attīstība un pašvaldības

Veids: Apvienotā (atbilstības / lietderības)

Nosaukums: Par Latvijas Republikas Satversmes tiesas 2020.gada pārskata sagatavošanas pareizību

Nozares: Publiskā sektora finanses; Tieslietas

Veids: Finanšu

Nosaukums: Par Latvijas Republikas Augstākās tiesas 2020.gada pārskata sagatavošanas pareizību

Nozares: Publiskā sektora finanses; Tieslietas

Veids: Finanšu

Nosaukums: Par Sabiedrības integrācijas fonda 2020.gada pārskata sagatavošanas pareizību

Nozares: Neatkarīgās un citas institūcijas; Publiskā sektora finanses

Veids: Finanšu

Nosaukums: Par Latvijas Republikas Prokuratūras 2020.gada pārskata sagatavošanas pareizību

Nozares: Neatkarīgās un citas institūcijas; Publiskā sektora finanses

Veids: Finanšu

Nosaukums: Par Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja 2020.gada pārskata sagatavošanas pareizību

Nozares: Neatkarīgās un citas institūcijas; Publiskā sektora finanses

Veids: Finanšu

Nosaukums: Vai Latvija Jūras akadēmijas saimnieciskā darbība ir efektīva, ekonomiska un atbilstoša paredzētajiem mērķiem?

Nozares: Izglītība, zinātne un sports

Veids: Atbilstības

Nosaukums: Vai Valsts pārvaldes reformas plāns 2020 norit saskaņā ar plānoto un tiek panākts iecerētais efekts?

Nozares: Publiskā sektora finanses

Veids: Apvienotā (atbilstības / lietderības)

Nosaukums: Satiksmes organizācijas pie lidostas “Rīga” atbilstība normatīvo aktu prasībām

Nozares: Transports un sakari

Veids: Atbilstības

Nosaukums: Sabiedriskā labuma organizāciju darbības uzraudzības efektivitāte – reģistrācija, finansēšana un kontrole

Nozares: Publiskā sektora finanses

Veids: Apvienotā (atbilstības / lietderības)