Filtri

Nosaukums

Nozare

Veids

Nosaukums: Par Kultūras ministrijas 2021.gada pārskata sagatavošanas pareizību

Nozares: Publiskā sektora finanses; Kultūra

Veids: Finanšu

Nosaukums: Par Aizsardzības ministrijas 2021.gada pārskata sagatavošanas pareizību

Nozares: Publiskā sektora finanses; Aizsardzība

Veids: Finanšu

Nosaukums: Par Satiksmes ministrijas 2021.gada pārskata sagatavošanas pareizību

Nozares: Publiskā sektora finanses

Veids: Finanšu

Nosaukums: Par Ekonomikas ministrijas 2021.gada pārskata sagatavošanas pareizību

Nozares: Publiskā sektora finanses

Veids: Finanšu

Nosaukums: Par Zemkopības ministrijas 2021.gada pārskata sagatavošanas pareizību

Nozares: Publiskā sektora finanses; Lauksaimniecība, zivsaimniecība un mežsaimniecība

Veids: Finanšu

Nosaukums: Par Izglītības un zinātnes ministrijas 2021.gada pārskata sagatavošanas pareizību

Nozares: Publiskā sektora finanses; Izglītība, zinātne un sports

Veids: Finanšu

Nosaukums: Vai Latvijā tiek nodrošināta ilgtspējīga zemes dzīļu apsaimniekošana?

Nozares: Reģionālā attīstība un pašvaldības; Vides aizsardzība; E-pārvalde

Veids: Apvienotā (atbilstības / lietderības)

Nosaukums: Par Centrālās zemes komisijas 2021.gada pārskata sagatavošanas pareizību

Nozares: Neatkarīgās un citas institūcijas; Publiskā sektora finanses

Veids: Finanšu

Nosaukums: Vai VSIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” veiktā nekustamā īpašuma Republikas laukumā 2, Rīgā, apsaimniekošana atbilst tiesību aktiem un šī nekustamā īpašuma izmantošana atbilst valsts interesēm?

Nozares: Lauksaimniecība, zivsaimniecība un mežsaimniecība

Veids: Apvienotā (atbilstības / lietderības)

Nosaukums: Par Veselības ministrijas 2021.gada pārskata sagatavošanas pareizību

Nozares: Publiskā sektora finanses; Veselības aprūpe

Veids: Finanšu

Nosaukums: Vai VAS “Valsts nekustamie īpašumi” nodrošina mērķtiecīgu un efektīvu valsts nekustamo īpašumu pārvaldību?

Nozares: Publiskā sektora finanses

Veids: Apvienotā (atbilstības / lietderības)

Nosaukums: Par Tieslietu ministrijas 2021.gada pārskata sagatavošanas pareizību

Nozares: Publiskā sektora finanses; Tieslietas

Veids: Finanšu