Darba grupa pārkāpumu un krāpšanas novēršanai

 

Kontaktu komitejas logotipsDarba grupas mērķis ir stiprināt sadarbību starp augstākajām revīzijas iestādēm, novēršot un apkarojot pārkāpumus un krāpšanu un tādējādi aizsargājot Eiropas Savienības ieņēmumus. Šīs grupas īpašie mērķi ir veicināt vienādu uzraudzību dažādās dalībvalstīs un izstrādāt Eiropas Savienības tiesību aktu pilnveides priekšlikumus, stiprināt sadarbību ar Eiropas biroju krāpšanas apkarošanai (OLAF), saskaņot Eiropas revīzijas iestāžu rīcību pārkāpumu un krāpšanas novēršanā un apkarošanā, uzlabot procedūras valstu un Eiropas resursu atgūšanai, kā arī sagatavot priekšlikumus pašreizējo Eiropas standartu uzlabošanai. Darba grupa ir izveidota 2015. gadā.