EUROSAI Vides revīziju darba grupa

 

EUROSAI Vides revīziju darba grupas logotipsDarba grupas mērķis ir veicināt un atbalstīt profesionālo sadarbību, kā arī zināšanu un pieredzes apmaiņu starp Eiropas augstākajām revīzijas iestādēm vides revīziju jomā. Vienlaicīgi tā īsteno augstāko revīzijas iestāžu sadarbības revīzijas, piemēram, jomās kurās pastāv risks, ka politika var negatīvi ietekmēt vides mērķu sasniegšanu. Darba grupa arī izstrādā un pilnveido vides revīziju metodoloģiju. Darba grupa izveidota 1999.gadā un šobrīd apvieno 45 Eiropas augstākās revīzijas iestādes.


Darba grupas ietvaros Valsts kontrole ir piedalījusies un arī vadījusi revīzijas, kas vienlaicīgi tiek veiktas vairākās valstīs. Piemēram, 2018.gadā Valsts kontrole piedalījās koordinētās revīzijas vadīšanā par publiskā sektora ēku energoefektivitāti. Revīzijā piedalījās astoņu valstu augstākās revīzijas iestādes, tādējādi ļaujot uz jomu paskatīties no dažādu valstu skatupunktiem.