Filtri

Skats:

Datums

Revīzija

Nozare

Datums: 16.02.2024.

Revīzija: Administratīvo naudas sodu izpilde

Nozares: Iekšlietas

16.02.2024.

Administratīvo naudas sodu izpilde

Datums: 22.12.2023.

Revīzija: Vai Rēzeknes budžeta un finanšu vadība ir atbilstoša normatīvajos aktos noteiktajam?

Nozares: Publiskā sektora finanses

22.12.2023.

Vai Rēzeknes budžeta un finanšu vadība ir atbilstoša normatīvajos aktos noteiktajam?

Datums: 22.11.2023.

Revīzija: Vai pieaugušo izglītība sasniedz tai izvirzītos mērķus un atbilst darba tirgus vajadzībām?

Nozares: Izglītība, zinātne un sports; Labklājība; Ekonomika

22.11.2023.

Vai pieaugušo izglītība sasniedz tai izvirzītos mērķus un atbilst darba tirgus vajadzībām?

Datums: 01.11.2023.

Revīzija: Vai pašvaldības veicina iedzīvotāju iesaisti fiziskajās aktivitātēs?

Nozares: Reģionālā attīstība un pašvaldības

01.11.2023.

Vai pašvaldības veicina iedzīvotāju iesaisti fiziskajās aktivitātēs?

Datums: 19.10.2023.

Revīzija: Kā uzlabot uzņēmējdarbības inovāciju atbalsta politiku?

Nozares: Ekonomika

19.10.2023.

Kā uzlabot uzņēmējdarbības inovāciju atbalsta politiku?

Datums: 11.10.2023.

Revīzija: Nacionālo bruņoto spēku rezerves sistēmas darbības efektivitāte

Nozares: Aizsardzība

11.10.2023.

Nacionālo bruņoto spēku rezerves sistēmas darbības efektivitāte

Datums: 09.10.2023.

Revīzija: Par Latvijas Republikas 2022. gada konsolidēto pārskatu par valsts budžeta izpildi un par pašvaldību budžetiem

Nozares: Publiskā sektora finanses

09.10.2023.

Par Latvijas Republikas 2022. gada konsolidēto pārskatu par valsts budžeta izpildi un par pašvaldību budžetiem

Datums: 20.09.2023.

Revīzija: Vai Veselības ministrijas pasākumi nodrošina agrīnu onkoloģisko slimību atklāšanu un nepieciešamo zāļu kompensāciju?

Nozares: Veselības aprūpe

20.09.2023.

Onkoloģija – prioritāte bez rezultāta

Datums: 06.09.2023.

Revīzija: Atbildības izvērtēšana valsts pārvaldē

Nozares:

06.09.2023.

Atbildības izvērtēšana valsts pārvaldē

Datums: 21.08.2023.

Revīzija: Kā Latvijā tiek pārvaldīta un īstenota LEADER un sabiedrības virzīta vietējā attīstība?

Nozares: Reģionālā attīstība un pašvaldības; Lauksaimniecība, zivsaimniecība un mežsaimniecība

21.08.2023.

Kā Latvijā tiek pārvaldīta un īstenota LEADER un sabiedrības virzīta vietējā attīstība?

Datums: 27.07.2023.

Revīzija: Vai arhīvā tiek nodrošināta elektronisko dokumentu saņemšana?

Nozares: Kultūra; E-pārvalde

27.07.2023.

Vai arhīvā tiek nodrošināta elektronisko dokumentu saņemšana?

Datums: 15.06.2023.

Revīzija: Vai jaunizveidotās pašvaldības ir izvērtējušas līdzdalību kapitālsabiedrībās normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un atbilstoši labai praksei?

Nozares: Reģionālā attīstība un pašvaldības

15.06.2023.

Vai jaunizveidotās pašvaldības ir izvērtējušas līdzdalību kapitālsabiedrībās normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un atbilstoši labai praksei?