Filtri

Skats:

Datums

Revīzija

Nozare

Datums: 24.03.2023.

Revīzija: Vai Latvijā ir izveidoti priekšnosacījumi ANO ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanai?

Nozares: Reģionālā attīstība un pašvaldības

24.03.2023.

Vai Latvijā ir izveidoti priekšnosacījumi ANO ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanai?

Datums: 17.03.2023.

Revīzija: Vai Latvijā tiek nodrošināta ilgtspējīga derīgo izrakteņu pārvaldība?

Nozares: Reģionālā attīstība un pašvaldības; Vides aizsardzība; E-pārvalde

17.03.2023.

Derīgo izrakteņu pārvaldība Latvijā

Datums: 08.03.2023.

Revīzija: Vai Finanšu ministrija un VAS “Valsts nekustamie īpašumi” plāno un īsteno mērķtiecīgu un efektīvu valsts nekustamo īpašumu pārvaldīšanu?

Nozares: Publiskā sektora finanses

08.03.2023.

Kāda ir valsts nekustamo īpašumu politika, kā Finanšu ministrija un VAS “Valsts nekustamie īpašumi” pārvalda nekustamos īpašumus?

Datums: 04.01.2023.

Revīzija: Tiesu ekspertīžu institūta reformas izvērtējums

Nozares: Iekšlietas

04.01.2023.

Tiesu ekspertīžu institūta reformas izvērtējums

Datums: 01.12.2022.

Revīzija: Izaicinājumi pašvaldību personālpolitikā (cilvēkresursu politikā), noslēdzoties pašvaldību teritoriālajai reformai

Nozares: Reģionālā attīstība un pašvaldības

01.12.2022.

Izaicinājumi pašvaldību personālpolitikā (cilvēkresursu politikā), noslēdzoties pašvaldību teritoriālajai reformai

Datums: 09.11.2022.

Revīzija: Vai pastāv iespēja samazināt izmeklēšanas iestāžu skaitu un pārskatīt kompetenču sadalījumu starp tām?

Nozares: Iekšlietas

09.11.2022.

Vai pastāv iespēja samazināt izmeklēšanas iestāžu skaitu un pārskatīt kompetenču sadalījumu starp tām?

Datums: 19.10.2022.

Revīzija: Vai bērnam ar uzvedības problēmām un tā ģimenei ir iespēja saņemt nepieciešamo atbalstu?

Nozares: Labklājība

19.10.2022.

Vai bērnam ar uzvedības problēmām un tā ģimenei ir iespēja saņemt nepieciešamo atbalstu?

Datums: 12.10.2022.

Revīzija: Vai valstī definētā rīcībpolitika civilās aizsardzības jomā var nodrošināt efektīvas civilās aizsardzības un katastrofu pārvaldīšanas sistēmas izveidi atbilstoši ES līmenī atzītai labajai praksei un pieņemtajiem tiesību aktiem

Nozares: Iekšlietas

12.10.2022.

Vai valstī definētā rīcībpolitika civilās aizsardzības jomā var nodrošināt efektīvas civilās aizsardzības un katastrofu pārvaldīšanas sistēmas izveidi atbilstoši ES līmenī atzītai labajai praksei un pieņemtajiem tiesību aktiem

Datums: 04.10.2022.

Revīzija: Par Latvijas Republikas 2021.gada pārskatu par valsts budžeta izpildi un par pašvaldību budžetiem

Nozares: Reģionālā attīstība un pašvaldības; Publiskā sektora finanses

04.10.2022.

Par Latvijas Republikas 2021.gada pārskatu par valsts budžeta izpildi un par pašvaldību budžetiem

Datums: 06.09.2022.

Revīzija: Nacionālo bruņoto spēku personāla politikā veikto pasākumu efektivitāte

Nozares: Aizsardzība

06.09.2022.

Nacionālo bruņoto spēku personāla politikā veikto pasākumu efektivitāte

Datums: 30.08.2022.

Revīzija: Vai tiek nodrošināta likumīga, efektīva un produktīva pašvaldību dibināto ostu pārvaldība?

Nozares: Reģionālā attīstība un pašvaldības

30.08.2022.

Vai tiek nodrošināta likumīga, efektīva un produktīva pašvaldību dibināto ostu pārvaldība?

Datums: 24.08.2022.

Revīzija: Situācijas izpēte par atbalsta programmām uzņēmējdarbībai un nodarbinātajiem Covid-19 krīzes pārvarēšanai

Nozares: Publiskā sektora finanses

24.08.2022.

Situācijas izpēte par atbalsta programmām uzņēmējdarbībai un nodarbinātajiem Covid-19 krīzes pārvarēšanai