Informatīvi materiāli

2024. gada 25. aprīļa seminārs "Finanšu revīziju aktualitātes"

2024. gada aprīļa nogalē ar vairāk nekā 500 darbiniekiem no valsts un pašvaldību iestādēm tiešsaistē un klātienē pārrunājām finanšu revīziju aktualitātes. Semināra laikā iepazīstinājām ar jaunākajiem finanšu revīziju rezultātiem, grāmatvedības uzskaites un pārskatu sagatavošanas pilnveidošanas iespējām un to, kādas izmaiņas plānojam, 27 atsevišķu atzinumu vietā sniedzot 1 revīzijas ziņojumu par valsts konsolidētā saimnieciskā gada pārskatu.

Semināra prezentācijaSemināra video ieraksts