Pašvaldību rokasgrāmata

 

Ņemot vērā revīzijās paustos secinājumus un ieteikumus, Valsts kontrole ir izstrādājusi pašvaldību vadītājiem, deputātiem, auditoriem, grāmatvežiem un kapitālsabiedrību vadītājiem domātu rokasgrāmatu, kurā sniegti padomi darba uzlabošanai. Revīziju rezultātos balstīts ceļvedis un padomi darbam un redzesloka paplašināšanai pašvaldības vadītājam, deputātam, auditoram, grāmatvedim, kapitālsabiedrības vadītājam.

 

Rokasgrāmatā laika gaitā plānots publiskot Valsts kontroles redzējumu par visdažādākajām pašvaldību darbības jomām: sociālo atbalstu, darba samaksu pašvaldībās, ikdienas pakalpojumu nodrošināšanu iedzīvotājiem, teritorijas apsaimniekošanu, nekustamā īpašuma nodokli, informācijas pieejamību, informācijas tehnoloģiju (IT) resursu izmantošanu, lielu infrastruktūras projektu vadību, finanšu un gada pārskatu sagatavošanu.

 

Katra rokasgrāmatas sadaļa definē problēmjautājumus, riskus un būtiskākos Valsts kontroles secinājumus, ieteikumus situācijas uzlabošanai, ietver Valsts kontroles izstrādātos padomdevējmateriālus – pašnovērtējuma anketas u.c., tāpat rokasgrāmatā atainota revīzijās atklātā labā prakse.

 

Ieskaties pašvaldību rokasgrāmatā!