Pievienotās vērtības nodokļa darba grupa

 

Kontaktu komitejas logotipsDarba grupas mērķis ir veicināt pieredzes apmaiņu starp augstākajām revīzijas iestādēm par Pievienotā vērtības nodokļa (PVN) sistēmas darbību Eiropas Savienībā, īpašu uzmanību pievēršot vispārējām tendencēm PVN jomā, dalībvalstu administratīvajai sadarbībai, krāpšanas radīto PVN zaudējumu, kā arī krāpšanas novēršanas politikas efektivitātes izvērtēšanai, PVN krāpšanas novēršanai Eiropas Savienībā, PVN jomas uzraudzības norisei un sadarbības sekmēšanai PVN revīzijās.