Darbības pārskati

 

Lai informētu sabiedrību par Valsts kontroles darbības mērķiem un sasniegtajiem rezultātiem, Valsts kontrole reizi gadā sagatavo pārskatu par paveikto iepriekšējā gadā, kurā sniedz apkopojošu informāciju par iestādes darbības ietvaru, veikto finanšu, atbilstības, lietderības un apvienoto revīziju rezultātiem, starptautiskās sadarbības aktivitātēm, budžeta izlietojumu, kā arī turpmākā periodā plānotajām prioritātēm.

   

2022

2021 2020 2019

2018

2017 2016 2015 2014 2013

2012

2011 2010 2009 2008 2007

2006

2005 2004 2003 2002 2001

2000

1999 1998 1997 1996 1995