Mantas atsavināšana

 

Izsole noslēgusies - 2024. gada 9. janvārī

Latvijas Republikas Valsts kontrole (reģistrācijas Nr. 90000031917) elektroniskajā izsolē Elektronisko izsoļu vietnē (https://izsoles.ta.gov.lv) ar augšupejošu soli pārdod Valsts kontroles īpašumā esošo kustamo mantu par kopējo nosacīto cenu EUR 7608,00. Izsoles objekti un to nosacītās sākumcenas  norādītas elektronisko izsoļu vietnē:  https://izsoles.ta.gov.lv. Izsoles solis - EUR 2,00. Kustamā manta atrodas Rīgā, Skanstes ielā 50. 

Izsoles sākums - 2023. gada 20. decembrī plkst.13.00, izsoles noslēgums - 2024. gada 9. janvārī plkst. 13.00.

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2023. gada 30. decembrim jāiemaksā nodrošinājuma summa 10% apmērā no izsolāmās kustamās mantas objekta sākumcenas Latvijas Republikas Valsts kontroles norēķinu kontā Valsts kasē, konta Nr. LV30TREL2240560006000, un, izmantojot Elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums par autorizāciju izsolei. 

Samaksa par pirkumu izsoles uzvarētājam jāsamaksā 5 (piecu) kalendāro dienu laikā no paziņojuma par izsoles dalībnieka atzīšanu par izsoles uzvarētāju saņemšanas dienas.

Izsoles objektus var apskatīt darba dienās no plkst. 10.00 -16.00 Skanstes ielā 50, Rīgā, iepriekš sazinoties pa tālruni 67017537 vai 67017538. Jautājumos par izsoli lūdzam sazināties pa tālruni 67017515 vai 29384111.