Revīzijā secināts, ka piešķirtie un izlietotie līdzekļi projektu īstenošanai autoceļu jomā izlietoti atbilstoši piešķiršanas mērķim un kopumā papildu līdzekļu piešķīrums un izlietojums ir kalpojis kā ekonomikas atveseļošanas un stimulēšanas risinājums. Tāpat revīzijā konstatēts, ka ārkārtējās situācijas radīto seku apstākļos VSIA “Latvijas Valsts ceļi” ir izdevies iepirkumus īstenot par zemāku cenu, nekā bija sākotnēji plānots un tādējādi bija iespējams veikt darbus lielākā apjomā, nekā sākotnēji plānots.

Nozares

Publiskā sektora finanses

Veids

Finanšu

Numurs

2.4.1-15/2020

Departments

Pirmais revīzijas departaments

Publiskošanas datums

19.03.2021.

Revidējamais laika posms

29.04.2020.-31.12.2020.

Lēmuma pieņemšanas datums

03.03.2021.