Šobrīd revidējam

 

Saimnieciskā gada pārskata revīzijas ietvaros vērtējam:

  • Covid-19 ietekmes mazināšanai un novēršanai pašvaldībām piešķirtos valsts aizdevumus (revīzijas izlasē esam iekļāvuši 15 pašvaldības).
  • Divus atbalsta pasākumus nodokļu jomā Covid-19 krīzes skartajiem nodokļu maksātājiem: 1) pārmaksāta PVN paātrināto atmaksu; 2) nodokļu samaksas termiņa atlikšanu.