Racionālas pašvaldības

 

Valsts kontrole piedāvā priekšlikumus, lai diskusijā par racionālas pašvaldības veidošanu iedzīvotāji, valsts un pašvaldības raudzītos plašāk par teritoriālajām robežām un pievērstos “pašu-valdības” būtībai. Tie, pirmkārt, ir iedzīvotāji, otrkārt – viņu pašu ievēlētā vadība. Tāpēc diskusiju dokumentā piedāvātas idejas arī par kopienas robežām, kas ir vēlētāji, pakalpojumu saņēmēji un kam ir tiesības līdzdarboties.


Lai sasniegtu tādu pārvaldes kvalitāti, kur galvenais dzinējspēks ir zinoši un aktīvi iedzīvotāji, ir jāveicina caurskatāmība, gan sniedzot informāciju, gan skaidrojot, kādi līdzekļi kāda rezultāta sasniegšanai ir izlietoti.

 

Lai mazinātu atšķirības starp pašvaldībām, jāveido sistēma, kurā katra no tām ir ekonomiski patstāvīga un uz pašizaugsmi orientēta. Arī pašām pašvaldībām jāspēj bez aizspriedumiem izvērtēt savas iespējas, lai tās jēgpilni sasaistītu ar attīstības mērķiem.

 

Diskusiju dokuments: Racionālas pašvaldības

Prezentācija: Racionālas pašvaldības

Saistītā ziņa: Valsts kontrole rosina veidot racionālas pašvaldības