Valsts kontrole veica pārbaudi, lai pārliecinātos, vai Veselības ministrija valsts lielāko slimnīcu kapacitātes palielināšanai piešķirto finansējumu 14,9 miljonus eiro ir izlietojusi atbilstoši mērķim. Pārbaudē noskaidrots, ka 2020. gada laikā atbilstoši plānotajam veikti ieguldījumi Austrumu slimnīcas, Stradiņa slimnīcas un Bērnu slimnīcas pamatkapitālā. Slimnīcas tām piešķirtā finansējuma ietvaros ir veikušas Covid-19 inficētu pacientu veselības aprūpei paredzēto medicīnisko iekārtu iegādes ar nebūtiskām atkāpēm no plāna. Veicot pārbaudes visās trijās universitātes slimnīcās, Valsts kontrole secināja, ka medicīnisko iekārtu iegādes process ir bijis caurskatāms, bet lēmumu pieņemšana – izsekojama.

Nozares

Publiskā sektora finanses

Veids

Finanšu

Numurs

2.4.1-36/2020

Departments

Otrais revīzijas departaments

Publiskošanas datums

06.04.2021.

Revidējamais laika posms

13.07.2020.-31.12.2020.

Revīzijas apjomā iekļautās iestādes

  • Veselības ministrija, Sabiedrībā ar ierobežotu atbildību “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”, valsts sabiedrībā ar ierobežotu atbildību “Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” un valsts sabiedrībā ar ierobežotu atbildību “Bērnu klīniskā universitātes slimnīca”