Atbalstot radošo profesiju pārstāvjus, kuru profesionālā darbība 2020. gadā bija ierobežota valsts epidemioloģiskās situācijas un noteikto ierobežojumu dēļ, Ministru kabinets no programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” Valsts kultūrkapitāla fondam (VKKF) piešķīra kopumā 2  miljonus eiro, lai finansētu mērķprogrammu “Radošo personu nodarbinātības programma”. Pēc veiktās pārbaudes par finansējuma izlietojumu Valsts kontrole atzīst, ka kopumā programmas finansējums ir izlietots atbilstoši noteiktajam mērķim – par radošā darba veikšanu kultūras nozarē individuāli nodarbinātām radošajām personām. Vienlaikus Valsts kontrole ir vērsusi Kultūras ministrijas uzmanību uz vairākiem trūkumiem atbalsta sniegšanas procesā. Proti, izvirzītajos radošo personu ienākumu vērtēšanas kritērijos, radošo personu iesniegto projektu pieteikumu vērtēšanas procesā, kā arī revīzijas starpziņojumā norādīts uz neatbilstoši programmas nolikumam izmaksāto finansējumu. Kultūras ministrija ir ņēmusi vērā Valsts kontroles ieteikumus, lai 2021. gadā izvairītos no iepriekš pieļautām kļūdām.

Nozares

Kultūra

Veids

Finanšu

Numurs

2.4.1-19/2020

Departments

Ceturtais revīzijas departaments

Publiskošanas datums

12.03.2021.

Revidējamais laika posms

01.07.2020-31.12.2020.

Revīzijas apjomā iekļautās iestādes

  • Kultūras ministrija