Lai finanšu revīzijā “Par Sabiedrības integrācijas fonda 2020. gada pārskata sagatavošanas pareizību” sniegtu informāciju par izvirzīto galveno revīzijas jautājumu – papildus piešķirto līdzekļu Covid-19 seku novēršanai pieprasījumu pamatotību un faktisko izlietojumu –, Valsts kontrole veica pārbaudi un sagatavoja šo starpziņojumu par Sabiedrības integrācijas fondam mediju atbalstam piešķirto finansējumu 1 040 928 euro apmērā.

Nozares

Neatkarīgās un citas institūcijas

Veids

Finanšu

Numurs

2.4.1-31/2020

Departments

Piektais revīzijas departaments

Publiskošanas datums

22.12.2020.

Revidējamais laika posms

01.04.2020.-31.07.2020.

Lēmuma pieņemšanas datums

04.12.2020.

Revīzijas apjomā iekļautās iestādes

  • Sabiedrības integrācijas fonds