Atpakaļ

Vai Latvijā ir izveidoti priekšnosacījumi ANO ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanai?

Valsts kontrole revīzijā vērtēja, vai Latvijā izveidoti visi priekšnosacījumi, lai valsts un pašvaldību līmenī sistēmiski virzītos uz ANO ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanu. Diemžēl šāda pārliecība nav gūta.

  • Pirms 7 gadiem arī Latvija apņēmās virzīties uz Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) ilgtspējīgas attīstības mērķiem (IAM). Tomēr līdz šim ne valsts, ne pašvaldību līmenī nav darīts pietiekami, lai pilnvērtīgai virzībai būtu visi priekšnoteikumi.
  • Kopumā Latvijā darbs ar IAM notiek bez procesa virsvadības, konkrēta plāna, uzdevumu un atbildības sadalījuma. Rezultātā sabiedrības izpratne par mērķiem un to nozīmi joprojām ir zema.
  • Lai sasniegtu IAM, nozīmīga loma ir pašvaldībām – līdz pat 65% no 169 IAM apakšmērķiem ir saistīti ar pašvaldību kompetenci un tieši pašvaldības būs izšķirošais posms, lai mērķus sasniegtu.
  • Neko nemainot, pēc Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (ESAO) aprēķina Latvija līdz 2030. gadam būs sasniegusi vien 30 jeb 18% no IAM apakšmērķiem.
  • Latvijā progresa trūkums un negatīvās tendences IAM rādītājos liecina, ka steidzami jāsāk politiska virsvadība, kopīgiem spēkiem augstā pārresoriskā līmenī risinot izaicinājumus, lai sasniegtu IAM.

Nozares

Reģionālā attīstība un pašvaldības

Veids

Atbilstības

Numurs

2.4.1-10/2022

Departments

Piektais revīzijas departaments

Publiskošanas datums

24.03.2023.

Revidējamais laika posms

01.01.2019.-30.06.2022.

Lēmuma pieņemšanas datums

28.02.2023.