Valsts kontrole veikusi revīziju, lai izvērtētu valsts tiesu ekspertīžu institūta reformas īstenošanu. Reformas mērķis ir attīstīt tiesu ekspertīžu institūtu, kopēju ekspertīžu iestāžu infrastruktūru, samazināt ekspertīžu izpildes un lietu izmeklēšanas un iztiesāšanas termiņus, kā arī paaugstināt sabiedrības uzticību tiesu ekspertīzēs iegūto pierādījumu objektivitātei. Diemžēl revīzijā secināts, ka valsts tiesu ekspertīžu institūta reforma netiek veikta atbilstoši valdības lemtajam.

 

Nozares

Iekšlietas

Veids

Atbilstības

Numurs

2.4.1-25/2022.

Departments

Otrais revīzijas departaments

Publiskošanas datums

04.01.2023.

Revidējamais laika posms

01.01.2021. - 30.06.2022.

Lēmuma pieņemšanas datums

07.12.2022.

Revīzijas apjomā iekļautās iestādes

  • Iekšlietu ministrija, Tieslietu ministrija, Valsts policija un Valsts tiesu ekspertīžu birojs