Atpakaļ

Par Zemkopības ministrijas 2020.gada pārskata sagatavošanas pareizību

Zemkopības ministrijas 2020.gada pārskats visos būtiskajos aspektos sniedz skaidru un patiesu priekšstatu par Zemkopības ministrijas finansiālo stāvokli, tā izmaiņām un darbības rezultātiem gadā, kas noslēdzās 2020.gada 31.decembrī, un tas ir sagatavots atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.

Nozares

Publiskā sektora finanses Lauksaimniecība, zivsaimniecība un mežsaimniecība

Veids

Finanšu

Numurs

2.4.1-14/2020

Departments

Ceturtais revīzijas departaments

Publiskošanas datums

18.05.2021.

Revidējamais laika posms

01.01.2020.-31.12.2020.

Lēmuma pieņemšanas datums

30.04.2021.

Revīzijas apjomā iekļautās iestādes

  • Zemkopības ministrija