Atpakaļ

Par Valsts prezidenta kancelejas 2019.gada pārskata sagatavošanas pareizību

Valsts prezidenta kancelejas 2019.gada pārskats visos būtiskajos aspektos sniedz skaidru un patiesu priekšstatu par Valsts prezidenta kancelejas finansiālo stāvokli, tā izmaiņām un Valsts prezidenta kancelejas darbības rezultātiem gadā, kas noslēdzās 2019.gada 31.decembrī, un tas ir sagatavots atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.

Nozares

Neatkarīgās un citas institūcijas Publiskā sektora finanses

Veids

Finanšu

Numurs

2.4.1-30/2019

Departments

Ceturtais revīzijas departaments

Publiskošanas datums

18.05.2020.

Revidējamais laika posms

01.01.2019.-31.12.2019.

Lēmuma pieņemšanas datums

29.04.2020.

Revīzijas apjomā iekļautās iestādes

  • Valsts Prezidenta kanceleja