Revīzijā tika gūta pārliecība, ka finanšu pārskats visos būtiskajos aspektos sniedz skaidru un patiesu priekšstatu par Latvijas Republikas Satversmes tiesas finansiālo stāvokli, tā izmaiņām un Latvijas Republikas Satversmes tiesas darbības finansiālajiem rezultātiem un naudas plūsmu gadā, kas noslēdzās 2023. gada 31. decembrī, un ir sagatavots atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām

Nozares

Tieslietas

Veids

Finanšu

Numurs

2.4.1-49/2024

Departments

Otrais revīzijas departaments

Publiskošanas datums

18.04.2024.

Revidējamais laika posms

01.01.2023.-31.12.2023.

Lēmuma pieņemšanas datums

02.04.2024.

Revīzijas apjomā iekļautās iestādes

  • Satversmes tiesa, Satversmes tiesa