Revīzijā tika gūta pārliecība, ka finanšu pārskats visos būtiskajos aspektos sniedz skaidru un patiesu priekšstatu par Latvijas Republikas Prokuratūras finansiālo stāvokli, tā izmaiņām un Latvijas Republikas Prokuratūras darbības finansiālajiem rezultātiem un naudas plūsmu gadā, kas noslēdzās 2023. gada 31. decembrī, un ir sagatavots atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.

Nozares

Neatkarīgās un citas institūcijas

Veids

Finanšu

Numurs

2.4.1-46/2023

Departments

Otrais revīzijas departaments

Publiskošanas datums

18.04.2024.

Revidējamais laika posms

01.01.2023.-31.12.2023.

Lēmuma pieņemšanas datums

25.03.2024.

Revīzijas apjomā iekļautās iestādes

  • Prokuratūra, Latvijas Republikas Prokuratūra