Atpakaļ

Par Latvijas Republikas Prokuratūras 2020.gada pārskata sagatavošanas pareizību

Latvijas Republikas Prokuratūras 2020.gada pārskats visos būtiskajos aspektos sniedz skaidru un patiesu priekšstatu par Prokuratūras finansiālo stāvokli, tā izmaiņām un Prokuratūras darbības rezultātiem gadā, kas noslēdzās 2020.gada 31.decembrī, un tas ir sagatavots atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.

Nozares

Neatkarīgās un citas institūcijas Publiskā sektora finanses

Veids

Finanšu

Numurs

2.4.1-34/2020

Departments

Otrais revīzijas departaments

Publiskošanas datums

18.05.2021.

Revidējamais laika posms

01.01.2020.-31.12.2020.

Lēmuma pieņemšanas datums

29.04.2021.