Atpakaļ

Par Latvijas Republikas 2019.gada pārskatu par valsts budžeta izpildi un par pašvaldību budžetiem

Valsts kontroles publiskotais 2019. saimnieciskā gada pārskata (SGP) revīzijas atzinums  līdzīgi kā iepriekš ir ar iebildēm. Pēc iepriekšējā gadā Valsts kontroles paustajām bažām par iespējamu atteikumu sniegt atzinumu, šajā SGP vērojami uzlabojumi, kas ļauj sabiedrībai un investoriem gūt patiesāku un skaidrāku priekšstatu par valsts darbības rezultātiem un finansiālo stāvokli, kā arī vieš cerību par iespējamu pozitīvu atzinumu nākotnē. Tiesa gan, lai tā notiktu, ir jāpabeidz īpašumu inventarizācijas Rīgas un Jūrmalas pašvaldībās, jānoskaidro un jāaplēš iespējamās saistības no Latvijas dalības starptautiskajās organizācijās, jāievieš uzkrāšanas princips ieņēmumu uzskaitē, kā arī jānovērš citi trūkumi.

Nozares

Reģionālā attīstība un pašvaldības Publiskā sektora finanses

Veids

Finanšu

Numurs

2.4.1-32/2019

Departments

Revīzijas un metodoloģijas departaments

Publiskošanas datums

01.10.2020.

Revidējamais laika posms

01.01.2019.-31.12.2019.

Lēmuma pieņemšanas datums

15.09.2020.