Atpakaļ

Par Labklājības ministrijas 2020.gada pārskata sagatavošanas pareizību

Labklājības ministrijas konsolidētais 2020.gada pārskats visos būtiskajos aspektos sniedz skaidru un patiesu priekšstatu par Labklājības ministrijas finansiālo stāvokli, tā izmaiņām un Labklājības ministrijas darbības rezultātiem gadā, kas noslēdzās 31.12.2020., un tas ir sagatavots atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.

Nozares

Publiskā sektora finanses Labklājība

Veids

Finanšu

Numurs

2.4.1-18/2020

Departments

Trešais revīzijas departaments

Publiskošanas datums

18.05.2021.

Revidējamais laika posms

01.01.2020.-31.12.2020.

Lēmuma pieņemšanas datums

30.04.2021.

Revīzijas apjomā iekļautās iestādes

  • Labklājības ministrija