Atpakaļ

Par Centrālās zemes komisijas slēguma pārskatu 2021.gada 30.jūnijā

Jautājums, kas pēc revidentu profesionālā sprieduma bija nozīmīgs, veicot finanšu revīziju par Centrālās zemes komisijas slēguma pārskatu, ir Centrālās zemes komisijas likvidācijas process. Centrālās zemes komisijas likvidācija pabeigta likumā noteiktajā termiņā. Tomēr vēršam uzmanību, ka paredzot Saeimas izveidotas, patstāvīgas iestādes likvidāciju vai reorganizāciju, ir svarīgi noteikt pašu likvidācijas procesa kārtību, atbildīgos, saistību un tiesību pārņēmēju un termiņu likvidācijas procesa veikšanai. Pretējā gadījumā pastāv riski, kas neļaus noslēgt likvidācijas procesu noteiktajos termiņos, radīs tiesvedības risku pēc iestādes darbības izbeigšanas, kā arī nesniegs pārliecību, ka ir saglabāti visi iestādes rīcībā esošie aktīvi.

Nozares

Neatkarīgās un citas institūcijas Publiskā sektora finanses

Veids

Finanšu

Numurs

2.4.1-14/2021

Departments

Ceturtais revīzijas departaments

Publiskošanas datums

16.07.2021.

Revidējamais laika posms

01.01.2021.-30.06.2021

Revīzijas apjomā iekļautās iestādes

  • Centrālā zemes komisija