Atpakaļ

Iedzīvotāju līdzdalība – neizmantota iespēja kvalitatīvu lēmumu pieņemšanai pašvaldībās

Satversme nosaka, ka “Latvijas valsts suverēnā vara pieder Latvijas tautai” un, ka “ikvienam Latvijas pilsonim ir tiesības likumā paredzētajā veidā piedalīties valsts un pašvaldību darbībā”, kas cita starpā ietver arī iedzīvotāju tiesības piedalīties pašvaldības lēmumu pieņemšanā. Revīzijas mērķis ir noskaidrot, cik efektīvas ir pašvaldību veiktās darbības, lai veicinātu iedzīvotāju līdzdalību lēmumu pieņemšanas procesos pašvaldībās.

Nozares

Reģionālā attīstība un pašvaldības

Veids

Lietderības

Numurs

2.4.1-8/2022

Departments

Piektais revīzijas departaments

Publiskošanas datums

02.06.2023.

Revidējamais laika posms

01.07.2021.-30.06.2022.

Lēmuma pieņemšanas datums

17.05.2023.