Latvijas pašvaldībās daudzos iedzīvotājiem būtiskos jautājumos viņu līdzdalību neparedz, secināts Valsts kontroles revīzijas ziņojumā “Iedzīvotāju līdzdalība – neizmantota iespēja kvalitatīvu lēmumu pieņemšanai pašvaldībās”. Šāda pašvaldību rīcība rezultējusies ar nekvalitatīvu lēmumu pieņemšanu un augstu risku, ka sekas iedzīvotāju neiesaistīšanai lēmumu pieņemšanā būs jūtamas ilgtermiņā.

Nozares

Reģionālā attīstība un pašvaldības

Veids

Lietderības

Numurs

2.4.1-8/2022

Departments

Piektais revīzijas departaments

Publiskošanas datums

02.06.2023.

Revidējamais laika posms

01.07.2021.-30.06.2022.

Lēmuma pieņemšanas datums

17.05.2023.