Turpinot pārbaudīt Covid-19 seku novēršanai papildus piešķirto budžeta līdzekļu pieprasījumu pamatotību un to faktisko izlietojumu, Valsts kontrole ir apkopojusi rezultātus par Finanšu ministrijas administrēto dīkstāves pabalstu un Labklājības ministrijas administrēto dīkstāves palīdzības pabalstu un piemaksu 50 eiro apmērā pie šiem pabalstiem par katru apgādībā esošu bērnu. Valdībai nosūtīti revīziju starpziņojumi un priekšlikumi, kas, Valsts kontroles ieskatā, būtu vērā ņemami šobrīd – atkārtotā ārkārtējā situācijā. Priekšlikumi vērsti gan uz līdzvērtīgu nosacījumu ievērošanu attiecībā uz potenciālajiem dīkstāves pabalsta saņēmējiem, gan uz sarežģītās pabalstu un piemaksu administrēšanas vienkāršošanu, veidojot to loģiskāku un taupīgāku attiecībā uz budžeta līdzekļiem.

Veids

Finanšu

Numurs

2.4.1-20/2020

Departments

Ceturtais revīzijas departaments

Publiskošanas datums

26.11.2020.

Revidējamais laika posms

14.03.2020.-14.08.2020.

Lēmuma pieņemšanas datums

10.11.2020.

Revīzijas apjomā iekļautās iestādes

  • Finanšu ministrija