Adrese

Skanstes iela 50, Rīga, LV-1013

Tālrunis: +371 23282272

E-pasts: pasts@lrvk.gov.lv


Gadījumos, kad nepieciešams nodot fiziskās personas datus, komercinformāciju un citu aizsargājamu informāciju aicinām izmantot e-adresi.


Trauksmes cēlēju ziņojumu iesniegšanai elektroniskā pasta adrese trauksme@lrvk.gov.lv.

Darba laiks

Pirmdiena – ceturtdiena: plkst. 8.30–17.15

Piektdiena: plkst. 8.30–16.00

Valsts kontrolieris un Valsts kontroles padomes locekļi apmeklētājus pieņem katru pirmdienu no plkst. 15.00 līdz 17.00.

Lūdzam apmeklējumu pieteikt iepriekš, zvanot pa tālruni +371 23282272.

 

 

Rekvizīti

Latvijas Republikas Valsts kontrole
Skanstes iela 50, Rīga, LV 1013
Reģ. Nr. 90000031917
Banka/Maksājumu iestāde: Valsts kase 
Konts: LV30TREL2240560006000
BIC kods: TRELLV22

Kontakti

Amats
Tālrunis
E-pasta adrese

Valsts kontrolieris Edgars Korčagins

Tālrunis: +371 23282272

Valsts kontroliera palīdze Megija Greitāne

Tālrunis: +371 23282272

Padomnieks komunikācijas jautājumos Ivo Valdovskis

Tālrunis: +371 23282273

Revīzijas un metodoloģijas departaments

Departamenta direktore Ilze Bādere

Tālrunis: +371 23282409

Sektora vadītāja Dzintra Tripane

Tālrunis: +371 23282429

Sektora vadītāja Ingrīda Kalniņa-Junga

Tālrunis: +371 23282421

Sektora vadītāja p.i. Irita Kornete Līva

Tālrunis: +371 23282410

Pirmais revīzijas departaments

Departamenta direktore Inese Kalvāne

Tālrunis: +371 23282312

Sektora vadītāja Sandra Zunde

Tālrunis: +371 23282313

Sektora vadītāja Larisa Reine

Tālrunis: +371 23282322

Sektora vadītājs Egīls Vidžups

Tālrunis: +371 23282329

Otrais revīzijas departaments

Departamenta direktors Gatis Litvins

Tālrunis: +371 23282336

Sektora vadītāja Iveta Ozoliņa

Tālrunis: +371 23282337

Sektora vadītāja Kaiva Skalbiņa

Tālrunis: +371 23282343

Sektora vadītāja Aelita Jaunroze

Tālrunis: +371 23282349

Trešais revīzijas departaments

Departamenta direktore Maija Āboliņa

Tālrunis: +371 23282355

Sektora vadītāja Ieva Pīpiķe

Tālrunis: +371 23282356

Sektora vadītāja Līga Pūre

Tālrunis: +371 23282364

Ceturtais revīzijas departaments

Departamenta direktore Inga Vilka

Tālrunis: +371 23282371

Sektora vadītāja Nataļja Mihailova

Tālrunis: +371 23282385

Sektora vadītājs Uldis Kalniņš

Tālrunis: +371 23282372

Sektora vadītāja Aija Feldmane

Tālrunis: +371 23282379

Piektais revīzijas departaments

Departamenta direktors Oskars Erdmanis

Tālrunis: +371 23282404

Sektora vadītāja Agnese Jaunzeme

Tālrunis: +371 23282393

Sektora vadītāja Elita Andruce

Tālrunis: +371 23282398

Stratēģijas un starptautiskās sadarbības daļa

Daļas vadītāja Silvija Nora Kalniņš

Tālrunis: +371 23282275

Starptautiskās sadarbības un projektu nodaļas vadītāja Agnese Rupenheite

Tālrunis: +371 23282279

Attīstības, plānošanas un uzraudzības nodaļas vadītāja Līga Kumska

Tālrunis: +371 23282276

Juridiskā daļa

Daļas vadītāja p.i. Gustavs Gailis

Tālrunis: +371 23282286

Sabiedrisko attiecību un iekšējās komunikācijas daļa

Daļas vadītāja p.i. Ivo Valdovskis

Tālrunis: +371 23282273

Kanceleja

Kancelejas pārvaldniece Guna Krūmiņa

Tālrunis: +371 23282296

Finanšu vadības un uzskaites daļas vadītāja Sanita Bite

Tālrunis: +371 23282297

Lietvedības daļas vadītāja Lienīte Žiedele-Ivanova

Tālrunis: +371 23282300

Informācijas tehnoloģiju daļas vadītājs Jānis Gustiņš

Tālrunis: +371 23282304

Saimniecības daļas vadītājs Artis Peipiņš

Tālrunis: +371 23282309