Adrese

Skanstes iela 50, Rīga, LV-1013

Tālrunis: 67017500

E-pasts: pasts@lrvk.gov.lv


Gadījumos, kad nepieciešams nodot fiziskās personas datus, komercinformāciju un citu aizsargājamu informāciju aicinām izmantot e-adresi.


Trauksmes cēlēju ziņojumu iesniegšanai elektroniskā pasta adrese trauksme@lrvk.gov.lv.

Darba laiks

Pirmdiena – ceturtdiena: plkst. 8.30–17.15

Piektdiena: plkst. 8.30–16.00

COVID-19 pandēmijas laikā apmeklētāji klātienē netiek pieņemti!

Valsts kontrolieris un Valsts kontroles padomes locekļi apmeklētājus pieņem katru pirmdienu no plkst. 15.00 līdz 17.00.

Lūdzam apmeklējumu pieteikt iepriekš, zvanot pa tālruni 67017500.

 

 

Rekvizīti

Latvijas Republikas Valsts kontrole

Skanstes iela 50, Rīga, LV 1013

Reģ. Nr. 90000031917

Banka/Maksājumu iestāde: Valsts kase 

Konts: LV30TREL2240560006000

BIC kods: TRELLV22

Kontakti

Amats
Tālrunis
E-pasta adrese

Valsts kontrolieris Rolands Irklis

Tālrunis: +371 67017500

Valsts kontroliera palīdze Zane Balode

Tālrunis: +371 67017500

Padomnieks komunikācijas jautājumos Ivo Valdovskis

Tālrunis: +371 67017543

Revīzijas un metodoloģijas departaments

Departamenta direktore Ilze Bādere

Tālrunis: +371 67017504

Sektora vadītāja p.i. Dzintra Tripane

Tālrunis: +371 67017612

Sektora vadītāja Ingrīda Kalniņa-Junga

Tālrunis: +371 67017664

Sektora vadītāja p.i. Irita Kornete Līva

Tālrunis: +371 67017545

Pirmais revīzijas departaments

Departamenta direktore Inese Kalvāne

Tālrunis: +371 67017502

Sektora vadītāja Sandra Zunde

Tālrunis: +371 67017554

Sektora vadītāja Larisa Reine

Tālrunis: +371 67017680

Sektora vadītāja p.i. Egīls Vidžups

Tālrunis: +371 67017640

Otrais revīzijas departaments

Departamenta direktore Kristīne Jaunzeme

Tālrunis: +371 67017506

Sektora vadītāja Iveta Ozoliņa

Tālrunis: +371 67017565

Sektora vadītāja Kaiva Skalbiņa

Tālrunis: +371 67017591

Sektora vadītāja Aelita Jaunroze

Tālrunis: +371 67017564

Trešais revīzijas departaments

Departamenta direktore Maija Āboliņa

Tālrunis: +371 67017503

Sektora vadītāja Ieva Pīpiķe

Tālrunis: +371 67017678

Sektora vadītāja Līga Pūre

Tālrunis: +371 67017578

Ceturtais revīzijas departaments

Departamenta direktore Inga Vilka

Tālrunis: +371 67017505

Sektora vadītāja Nataļja Mihailova

Tālrunis: +371 67017645

Sektora vadītājs Uldis Kalniņš

Tālrunis: +371 67017662

Sektora vadītāja Aija Feldmane

Tālrunis: +371 67017692

Piektais revīzijas departaments

Departamenta direktors Edgars Korčagins

Tālrunis: +371 67017507

Sektora vadītāja Elita Andruce

Tālrunis: +371 67017648

Sektora vadītājs Oskars Erdmanis

Tālrunis: +371 67017548

Stratēģijas un starptautiskās sadarbības daļa

Daļas vadītāja Silvija Nora Kalniņš

Tālrunis: +371 67017609

Eksperte kvalitātes vadības sistēmas un revīziju jautājumos Lelde Dimante

Tālrunis: +371 67017622

Starptautiskās sadarbības un projektu nodaļas vadītāja Agnese Rupenheite

Tālrunis: +371 67017695

Attīstības, plānošanas un uzraudzības nodaļas vadītāja Līga Kumska

Tālrunis: +371 67017690

Juridiskā daļa

Daļas vadītāja p.i. Gustavs Gailis

Tālrunis: +371 67017568

Personāla daļa

Daļas vadītāja Ilze Valdovska

Tālrunis: +371 67017528

Sabiedrisko attiecību un iekšējās komunikācijas daļa

Daļas vadītāja Signe Znotiņa-Znota

Kanceleja

Kancelejas pārvaldniece Guna Krūmiņa

Tālrunis: +371 67017515

Finanšu vadības un uzskaites daļas vadītāja Sanita Bite

Tālrunis: +371 67017527

Lietvedības daļas vadītāja Lienīte Žiedele-Ivanova

Tālrunis: +371 67017516

Informācijas tehnoloģiju daļas vadītājs Jānis Gustiņš

Tālrunis: +371 67017537

Saimniecības daļas vadītājs Artis Peipiņš

Tālrunis: +371 67017538