Adrese

Skanstes iela 50, Rīga, LV-1013

Tālrunis: 67017500

E-pasts: pasts@lrvk.gov.lv

Valsts kontrole informē, ka saskaņā ar Ministru kabineta 2020.gada 14.jūlija noteikumu Nr.445 "Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā" 43.3.punktu, Valsts kontroles oficiālā elektroniskā pasta adrese turpmāk būs pasts@lrvk.gov.lv. Lūdzam turpmāk saziņai ar Valsts kontroli izmantot minēto elektroniskā pasta adresi. Līdzšinējā elektroniskā pasta adrese pasts@lrvk.gov.lv turpinās funkcionēt līdz šī gada beigām.

Darba laiks

Pirmdiena – ceturtdiena: plkst. 8.30–17.15

Piektdiena: plkst. 8.30–16.00

COVID-19 pandēmijas laikā apmeklētāji klātienē netiek pieņemti!

Valsts kontrolieris un Valsts kontroles padomes locekļi apmeklētājus pieņem katru pirmdienu no plkst. 15.00 līdz 17.00.

Lūdzam apmeklējumu pieteikt iepriekš, zvanot pa tālruni 67017500.

 

 

Rekvizīti

Latvijas Republikas Valsts kontrole

Skanstes iela 50, Rīga, LV 1013

Reģ. Nr. 90000031917

Banka/Maksājumu iestāde: Valsts kase 

Konts: LV30TREL2240560006000

BIC kods: TRELLV22

Kontakti

Amats
Tālrunis
E-pasta adrese

Valsts kontrolieris Rolands Irklis

Tālrunis: 67017500

Valsts kontroliera palīdze Zane Balode

Tālrunis: 67017500

Padomnieks komunikācijas jautājumos Ivo Valdovskis

Tālrunis: 67017543

Revīzijas un metodoloģijas departaments

Departamenta direktore Ilze Bādere

Tālrunis: 67017504

Sektora vadītāja Ingrīda Kalniņa-Junga

Tālrunis: 67017664

Pirmais revīzijas departaments

Departamenta direktore Inese Kalvāne

Tālrunis: 67017502

Sektora vadītāja Sandra Zunde

Tālrunis: 67017554

Sektora vadītāja Larisa Reine

Tālrunis: 67017680

Otrais revīzijas departaments

Departamenta direktore Kristīne Jaunzeme

Tālrunis: 67017506

Sektora vadītāja Iveta Ozoliņa

Tālrunis: 67017565

Sektora vadītāja Kaiva Skalbiņa

Tālrunis: 67017591

Sektora vadītāja Aelita Jaunroze

Tālrunis: 67017564

Trešais revīzijas departaments

Departamenta direktore Maija Āboliņa

Tālrunis: 67017503

Sektora vadītāja Linda Freidenfelde-Purgaile

Tālrunis: 67017615

Sektora vadītāja Ieva Pīpiķe

Tālrunis: 67017678

Sektora vadītāja Līga Pūre

Tālrunis: 67017578

Ceturtais revīzijas departaments

Departamenta direktore Inga Vilka

Tālrunis: 67017505

Sektora vadītāja Nataļja Mihailova

Tālrunis: 67017645

Sektora vadītājs Uldis Kalniņš

Tālrunis: 67017662

Sektora vadītāja Aija Feldmane

Tālrunis: 67017692

Piektais revīzijas departaments

Departamenta direktors Edgars Korčagins

Tālrunis: 67017507

Sektora vadītājs Oskars Erdmanis

Tālrunis: 67017548

Sektora vadītāja Elita Andruce

Tālrunis: 67017648

Sektora vadītājs Jānis Lielkalns

Tālrunis: 67017688

Stratēģijas un attīstības daļa

Daļas vadītāja Silvija Nora Kalniņš

Tālrunis: 67017609

Politiku un procesu analīzes nodaļas vadītāja Lelde Dimante

Tālrunis: 67017622

Starptautiskās sadarbības un projektu nodaļas vadītājs Māris Klindžāns

Tālrunis: 67017695

Attīstības, plānošanas un uzraudzības nodaļas vadītāja Līga Kumska

Tālrunis: 67017690

Juridiskā daļa

Daļas vadītājs Gustavs Gailis

Tālrunis: 67017568

Pārkāpumu izvērtēšanas daļa

Daļas vadītāja Daina Baha

Tālrunis: 67017608

Personāla daļa

Daļas vadītāja Ilze Valdovska

Tālrunis: 67017528

Sabiedrisko attiecību un iekšējās komunikācijas daļa

Daļas vadītāja Signe Znotiņa-Znota

Tālrunis: 67017671

Kanceleja

Kancelejas pārvaldniece Inga Freiberga

Tālrunis: 67017515

Finanšu vadības un uzskaites daļas vadītāja Sanita Bite

Tālrunis: 67017527

Lietvedības daļas vadītāja Lienīte Žiedele-Ivanova

Tālrunis: 67017516

Informācijas tehnoloģiju daļas vadītājs Jānis Gustiņš

Tālrunis: 67017537

Saimniecības daļas vadītājs Artis Peipiņš

Tālrunis: 67017538