Adrese

Skanstes iela 50, Rīga, LV-1013

Tālrunis: 67017500

E-pasts: lrvk@lrvk.gov.lv

Darba laiks

Pirmdiena – ceturtdiena: plkst. 8.30–17.15

Piektdiena: plkst. 8.30–16.00

 

Valsts kontrolieris un Valsts kontroles padomes locekļi apmeklētājus pieņem katru pirmdienu no plkst. 15.00 līdz 17.00.

Lūdzam apmeklējumu pieteikt iepriekš, zvanot pa tālruni 67017500.

 

COVID-19 pandēmijas laikā apmeklētāji klātienē netiek pieņemti!

Rekvizīti

Latvijas Republikas Valsts kontrole

Skanstes iela 50, Rīga, LV 1013

Reģ. Nr. 90000031917

Banka/Maksājumu iestāde: Valsts kase 

Konts: LV30TREL2240560006000

BIC kods: TRELLV22

Kontakti

Amats
Tālrunis
E-pasta adrese

Valsts kontrolieris Rolands Irklis

Tālrunis: 67017500

Valsts kontroliera palīdze Zane Balode

Tālrunis: 67017500

Padomnieks komunikācijas jautājumos Ivo Valdovskis

Tālrunis: 67017543

Revīzijas un metodoloģijas departaments

Departamenta direktore Ilze Bādere

Tālrunis: 67017504

Sektora vadītāja Ingrīda Kalniņa-Junga

Tālrunis: 67017664

Pirmais revīzijas departaments

Departamenta direktore Inese Kalvāne

Tālrunis: 67017502

Sektora vadītāja Sandra Zunde

Tālrunis: 67017554

Sektora vadītāja Larisa Reine

Tālrunis: 67017680

Otrais revīzijas departaments

Departamenta direktore Kristīne Jaunzeme

Tālrunis: 67017506

Sektora vadītāja Iveta Ozoliņa

Tālrunis: 67017565

Sektora vadītāja Kaiva Skalbiņa

Tālrunis: 67017591

Sektora vadītāja Aelita Jaunroze

Tālrunis: 67017564

Trešais revīzijas departaments

Departamenta direktore Maija Āboliņa

Tālrunis: 67017503

Sektora vadītāja Linda Freidenfelde-Purgaile

Tālrunis: 67017615

Sektora vadītāja Ieva Pīpiķe

Tālrunis: 67017678

Sektora vadītāja p. i. Sandra Batalova

Tālrunis: 67017679

Ceturtais revīzijas departaments

Departamenta direktore Inga Vilka

Tālrunis: 67017505

Sektora vadītāja Nataļja Mihailova

Tālrunis: 67017645

Sektora vadītājs Uldis Kalniņš

Tālrunis: 67017662

Sektora vadītāja Aija Feldmane

Tālrunis: 67017692

Piektais revīzijas departaments

Departamenta direktors Edgars Korčagins

Tālrunis: 67017507

Sektora vadītājs Oskars Erdmanis

Tālrunis: 67017548

Sektora vadītāja Elita Andruce

Tālrunis: 67017648

Sektora vadītājs Jānis Lielkalns

Tālrunis: 67017688

Stratēģijas un attīstības daļa

Politiku un procesu analīzes nodaļas vadītāja Lelde Dimante

Tālrunis: 67017622

Starptautiskās sadarbības un projektu nodaļas vadītājs Māris Klindžāns

Tālrunis: 67017695

Attīstības, plānošanas un uzraudzības nodaļas vadītāja Līga Kumska

Tālrunis: 67017690

Juridiskā daļa

Daļas vadītāja p.i. Inna Laizāne

Tālrunis: 67017588

Pārkāpumu izvērtēšanas daļa

Daļas vadītāja Daina Baha

Tālrunis: 67017608

Personāla daļa

Daļas vadītāja Ilze Valdovska

Tālrunis: 67017528

Sabiedrisko attiecību un iekšējās komunikācijas daļa

Daļas vadītāja Līga Krapāne

Tālrunis: 67017671

Sabiedrisko attiecību speciālists Ričards Aksels Ozoliņš

Tālrunis: 67017544

Kanceleja

Kancelejas pārvaldniece Inga Freiberga

Tālrunis: 67017515

Finanšu vadības un uzskaites daļas vadītāja Sanita Bite

Tālrunis: 67017527

Lietvedības daļas vadītāja Lienīte Žiedele-Ivanova

Tālrunis: 67017516

Informācijas tehnoloģiju daļas vadītājs Jānis Gustiņš

Tālrunis: 67017537

Saimniecības daļas vadītājs Artis Peipiņš

Tālrunis: 67017538