Atpakaļ

Finansējums Kultūras ministrijas kapitālsabiedrībām finanšu situācijas stabilizēšanai un infrastruktūras sakārtošanai

Lai stabilizētu finanšu situāciju Kultūras ministrijas kapitālsabiedrībās Covid-19 radītās krīzes apstākļos, Ministru kabinets 2020. gada jūnijā no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” Kultūras ministrijai piešķīra 6 miljonus eiro atlīdzības izdevumu segšanai kapitālsabiedrībās. Veicot pārbaudi, Valsts kontrole secināja, ka šis finansējums izlietots atbilstoši mērķim - atlīdzības izdevumu daļas kompensēšanai periodā no aprīļa līdz septembrim, jo kopējie atlīdzības izdevumi šajā sešu mēnešu periodā 13 kapitālsabiedrībām, kas saņēma papildu līdzekļus, bija 15,1 miljons eiro. Tomēr Valsts kontrole norāda, ka piešķirto līdzekļu sadale starp 13 no 15 Kultūras ministrijas kapitālsabiedrībām veikta pēc neskaidriem un neizsekojamiem principiem. Tādēļ, raugoties uz jauniem valsts budžeta līdzekļu piešķīrumiem 2021. gadā, Valsts kontrole aicina izvērtēt jau esošo pieredzi gan izdevumu samazināšanā, gan kapitālsabiedrību motivēšanā meklēt jaunus ienākumu gūšanas veidus.

Nozares

Kultūra

Veids

Finanšu

Numurs

2.4.1-19/2020

Departments

Ceturtais revīzijas departaments

Publiskošanas datums

12.03.2021.

Revidējamais laika posms

01.04.2020.-30.09.2020.

Revīzijas apjomā iekļautās iestādes

  • Kultūras ministrija