Atpakaļ

Elektroniskiem plašsaziņas līdzekļiem saistībā ar Covid-19 piešķirtā finansējuma izlietojums

Lai finanšu revīzijā “Par Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes 2020.gada pārskata sagatavošanas pareizību” sniegtu informāciju par izvirzīto galveno revīzijas jautājumu – papildu piešķirto līdzekļu Covid-19 seku novēršanai pieprasījumu pamatotība un faktiskais izlietojums, Valsts kontrole veica pārbaudi un sagatavoja šo starpziņojumu par NEPLP piešķirto finansējumu 1 259 261 euro apmērā.

Nozares

Neatkarīgās un citas institūcijas Publiskā sektora finanses

Veids

Finanšu

Numurs

2.4.1-26/2020

Departments

Pirmais revīzijas departaments

Publiskošanas datums

22.12.2020.

Revidējamais laika posms

19.03.2020.-04.07.2020.

Lēmuma pieņemšanas datums

04.12.2020.

Revīzijas apjomā iekļautās iestādes

  • Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome