Atpakaļ

Ekonomikas ministrijai piešķirtie līdzekļi ieskaitīšanai akciju sabiedrības “Attīstības finanšu institūcija Altum” rezerves kapitālā saimnieciskās darbības veicēju atbalstam Covid-19 krīzes seku mazināšanai

Noslēdzot pārbaudi par Ekonomikas ministrijai piešķirtajiem 190 miljoniem eiro, ko no valsts budžeta plānots pārskaitīt akciju sabiedrībai “Attīstības finanšu institūcija Altum”, Valsts kontrole revīzijas starpziņojumā secina, ka ne viss šo līdzekļu apjoma ieguldījums Altum ir pamatojams. Šī naudas summa tika piešķirta, lai piecās programmās atbalstītu saimnieciskās darbības veicējus, kas nonākuši grūtībās Covid-19 izplatības dēļ. Valsts kontrolei nākas atzīt, ka nav arī skaidrības par iespējamo rīcību ar šo līdzekļu atlikumu pēc aizdevumu un garantiju programmu darbības beigām, kad komersanti aizdevumus būs atskaitījuši un garantiju darbības laiks būs noslēdzies.

[Papildināta informācija 14.11.2023.] Pamatojoties uz Ekonomikas ministrijas sniegto informāciju, Valsts kontrolē pieņemts lēmums atcelt ierobežotas pieejamības informācijas statusu iepriekš klasificētai informācijai 2021.gadā publiskotajā starpziņojumā “Ekonomikas ministrijai piešķirtie līdzekļi ieskaitīšanai akciju sabiedrības “Attīstības finanšu institūcija Altum” rezerves kapitālā saimnieciskās darbības veicēju atbalstam Covid-19 krīzes seku mazināšanai. 14.11.2023. publiskots deklasificēts starpziņojums.

Nozares

Neatkarīgās un citas institūcijas

Veids

Finanšu

Numurs

2.4.1-36/2020

Departments

Ceturtais revīzijas departaments

Publiskošanas datums

15.01.2021.

Revidējamais laika posms

12.03.2020.-30.09.2020.

Lēmuma pieņemšanas datums

29.12.2020.

Revīzijas apjomā iekļautās iestādes

  • Ekonomikas ministrija, Finanšu ministrija, Zemkopības ministrija, Attīstības finanšu institūcija Altum