Atpakaļ

COVID-19 izraisītie ārkārtas apstākļi un kompetento institūciju paziņojumi attiecībā uz iepirkumiem un atkāpēm preču atbilstības novērtēšanā

Latvijā notiekošie procesi liecina, ka COVID-19 izraisītie ārkārtas apstākļi ir skāruši itin visas jomas, sākot no valsts atbalsta iedzīvotājiem un uzņēmumiem līdz īpašajām atkāpēm no iepriekš noteiktās kārtības iepirkumu organizēšanā, preču atbilstības novērtēšanā un tirgus uzraudzībā. Valsts kontrole, uzsākot pārbaudes par  iestāžu rīcību ar valsts budžeta līdzekļiem valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas laikā, ir veikusi situācijas izpēti par pasaules un reģionālā līmeņa kompetento institūciju reakciju uz COVID-19 izraisītajiem ārkārtas apstākļiem, kas raksturo izraisītās krīzes mērogu un var palīdzēt izprast Latvijas valdības pieņemtos lēmumus attiecībā uz COVID-19 uzliesmojuma ierobežošanai nepieciešamo preču iegādes organizēšanu un atkāpēm preču atbilstības novērtēšanā ārkārtējās situācijas apstākļos.

Nozares

Aizsardzība

Veids

Finanšu

Numurs

2.4.1-10/2020

Departments

Otrais revīzijas departaments

Publiskošanas datums

20.07.2020.

Revidējamais laika posms

01.03.2020.-30.04.2020.

Lēmuma pieņemšanas datums

01.06.2020.