Valsts - galvenais kapitālists

Valsts un pašvaldību kapitālsabiedrībām ir nozīmīga loma Latvijas tautsaimniecībā, tāpēc ir būtiski, lai publiskās kapitālsabiedrības tiktu labi pārvaldītas, sasniegtu tām izvirzītos mērķus un nestu atdevi no ieguldītā kapitāla un ieguvumus sabiedrībai.


Valsts kontroles revīzijās valsts un pašvaldību kapitālsabiedrību darbība jomās, kuras skar plaša iedzīvotāju loka intereses, ir revidēta daudzkārt. Vērtējot labas pārvaldības jautājumus, Valsts kontrole ir konstatējusi trūkumus gan likumu regulējumā, gan labas pārvaldības principu ievērošanā. 


Diskusiju dokumentā Valsts kontrole ir sniegusi priekšlikumus, lai veicinātu labāku publiskā kapitāla pārvaldību, uzlabotu publisko personu darbību privātā jomā, kā arī sekmētu uzlabojumus uzņēmējdarbības vidē. Priekšlikumi paredz viest skaidrību attiecībā uz lomu sadalījumu kapitālsabiedrību pārvaldībā, mērķiem, sabiedrības informēšanu, ilgtermiņa attīstības plānošanu.
 

Diskusiju dokuments: Valsts - Latvijas galvenais kapitālists

Prezentācija: Valsts - Latvijas galvenais kapitālists

Saistītā ziņa: Valsts – Latvijas galvenais kapitālists, bet vai sekmīgs?