Cilvēks, informācijas sistēmas un valsts

 

Diskusiju dokumenta tēmas izvēli noteica informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) jomas pieaugošā loma efektīvas un uz sabiedrības ieguvumiem vērstas valsts pārvaldes attīstībā, kā arī iegūtā apjomīgā zināšanu bāze, veicot revīzijas IKT projektu ieviešanā Veselības ministrijā, Valsts ieņēmumu dienestā, Latvijas Valsts arhīvā, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē, Iekšlietu ministrijā un projekta “E-pārvaldes portfelis” ietvaros. 


Lai arī katrā revīzijā konstatēti specifiski trūkumi, tomēr projektu vadības, uzraudzības un specifisku IKT projektu vadības kompetenču trūkums nereti ir galvenie iemesli, kāpēc projektu izstrāde ievelkas, izmaksā vairāk, nekā plānots, bet pēc ieviešanas nereti nesasniedz izvirzītos mērķus.


Dokuments apkopo būtiskākās problēmas un izvirza priekšlikumus situācijas uzlabošanai, lai sekmētu IKT projektu efektīvu īstenošanu un palielinātu sabiedrības ieguvumu no veiktajiem ieguldījumiem, samazinot valsts pārvaldības uzturēšanas slogu.

 

Diskusiju dokuments: Cilvēks, informācijas sistēmas un valsts

Prezentācija: Cilvēks, informācijas sistēmas un valsts

Saistītās ziņas: Informācija medijiem par Valsts kontroles un Valsts kancelejas rīkoto diskusiju “Cilvēks, informācijas sistēmas un valsts”E-pārvalde un revīzija