Covid-19 projektu grupa

 

Covid-19 projektu grupas mērķis ir nodrošināt pieredzes apmaiņu un labās prakses apkopojumus par augstāko revīzijas iestāžu darbu Covid-19 pandēmijas apstākļos un pieeju Covid-19 seku novēršanai novirzītā finansējuma izlietojuma revidēšanā. 


Projekts tika uzsākts 2020. gada jūnijā ar EUROSAI augstāko revīzijas iestāžu vadītāju tikšanos un darbības plānu, kas tika tālāk izstrādāts, pamatojoties uz apaļā galda diskusijām. Projektu grupas uzmanības lokā ir jautājumi par augstāko revīzijas iestāžu lomu un efektivitāti Covid-19 apstākļos, revīzijas programmu izstrādi, reaģēšanu ārkārtas situācijās, veselību un sociālo aprūpi u.c. Projektu grupa šobrīd apvieno vairāk nekā 30 Eiropas reģiona augstākās revīzijas iestādes.

 

Projektu grupas ietvaros Valsts kontrole 2020.gadā uzņēmās darba grupas “Augstāko revīzijas iestāžu loma un efektivitāte Covid-19 apstākļos” (SAIs role and effectivenss) vadību. Valsts kontroles vadītā grupa, kurā darbojās Lielbritānijas, Somijas un Zviedrijas kolēģi, analizēja iekšējās un ārējās komunikācijas jautājumus, kā arī attālinātā darba un institucionālos aspektus ārpus revīzijas darba. Rezultātā ir sagatavots informatīvs dokuments par EUROSAI dalībvalstu augstāko revīzijas iestāžu izaicinājumiem Covid-19 pandēmijas laikā, to ietekmi uz iestāžu darbību un risinājumiem pandēmijas ietekmes mazināšanai. 

 

Vairāk informācijas:
Valsts kontrole apkopo EUROSAI dalībvalstu izaicinājumus un risinājumus Covid-19 pandēmijas ietekmes mazināšanai (lasīt vairāk…)
Darba grupas sagatavotais materiāls “Role  and  Effectiveness: Outline of and examples of responses to the COVID-19 pandemic impact” (lasīt vairāk…)
Aptaujas anketas rezultāti “Role and Effectiveness of SAIs during the COVID-19: Survey results” (lasīt vairāk…)