Sāks izvērtēt Valsts kontroles darbu

07.06.2022.

Otrdien, 7. jūnijā tiks sākta Latvijas Republikas Valsts kontroles darba vērtēšana, ko veiks pēc starptautiski radītas tā saucamās Peer Review jeb savstarpējās pārbaudes sistēmas, kuras atbilstīgi starptautiskajiem revīzijas standartiem konkrētajā revīzijas iestādē veic citu valstu augstāko revīzijas iestāžu pārstāvji.

Šogad Valsts kontroles darbu vērtēs ekspertu grupa Lietuvas Augstākās revīzijas iestādes vadībā, piedaloties kolēģiem arī no Dānijas un Slovēnijas augstākās revīzijas iestādēm. Pārbaudes plānots pabeigt šogad novembrī, un gala ziņojumu saņemt – decembrī. Pārbaudēs galvenokārt vērtēs Valsts kontroles atbilstības un lietderības revīziju darbu, kas ir sarežģītas un laikietilpīgas, un kurās vērtē lietderības jeb snieguma aspektu: vai valsts līdzekļi izmantoti pietiekami ekonomiski un vai ar valsts pakalpojumiem sasniegts pietiekami labs rezultāts? Vairāk vērtēt lietderības jeb snieguma aspektu paredz jaunā Valsts kontroles jaunajā darbības stratēģija (2022– 2025).   

“Man bieži tiek uzdots jautājums – kas kontrolē Valsts kontroli? Augstākās revīzijas iestādes šajā ziņā ir īpašā situācijā: daudzos gadījumos, arī mūsu, to neatkarību nodrošina valstu konstitūcijas, un tiešas, nacionālā līmeņa pārraudzības to darbībai nav. Tāpēc starptautiski ir radīta tā saucamā Peer Review sistēma, kuras ietvaros augstākās revīzijas iestādes vērtē viena otru saskaņā ar stingriem un praksē pārbaudītiem kritērijiem. Iepriekšējo šāda veida pārbaudi Valsts kontrolei veica 2015. gadā. Šogad to veiksim no jauna - Valsts kontroles darbu vērtēs Lietuvas, Dānijas un Slovēnijas kolēģi,” skaidro valsts kontrolieris Rolands Irklis.  

Kā notiks Valsts kontroles darba vērtēšana?

Salīdzinošā novērtējuma jeb Peer Review pārbaudes aptvers tādus Valsts kontroles darbības aspektus kā stratēģisko un operatīvo plānošanu, revīziju metodoloģiju un tās piemērošanu atbilstības un lietderības revīzijās, revīziju ieteikumu ieviešanu un revīziju kvalitātes kontroli.

Lai sniegtu objektīvu un kvalitatīvu izvērtējumu, ārvalstu eksperti tiksies un organizēs intervijas ar Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisijas pārstāvjiem, kā arī ar pārstāvjiem iestādēs un organizācijās, kurās ir notikušas Valsts kontroles revīzijas un kuras iekļautas ekspertu pārbaudes izlasē.

Šādu pārbaužu mērķi ir nodrošināt sabiedrībai neatkarīgu vērtējumu par augstākās revīzijas iestādes darba efektivitāti, atbilstību starptautiskajiem standartiem un labajai praksei. Novērtējumā tiks sniegti arī ieteikumi iestādes tālākai attīstībai un darba pilnveidošanai.

Valsts kontrole ir neatkarīga iestāde, kas pārbauda valsts, pašvaldību un citu publisko personu rīcību ar finanšu līdzekļiem un mantu. Lai nodrošinātu starptautiskajos tiesību aktos noteiktā principa par augstāko revīzijas iestāžu neatkarību ievērošanu, Valsts kontroles darbība nav un nevar būt pakļauta citu publiskā sektora institūciju pārbaudēm.

Tomēr Valsts kontrolei ir svarīgs profesionāls un neatkarīgs sava darba novērtējums. Vienīgais starptautiski akceptētais veids, kā šādu novērtējumu veikt, ir savstarpējās pārbaudes (Peer review) - pārbaudes, kuras atbilstīgi starptautiskajiem revīzijas standartiem konkrētajā revīzijas iestādē veic citu valstu augstāko revīzijas iestāžu pārstāvji. Šogad 24. maijā Prāgā, Čehijā Eiropas augstāko revīzijas iestāžu organizācijas (EUROSAI) kongresam veltītā pasākumā valsts kontrolieris Rolands Irklis parakstīja memorandu par šādu pārbaužu veikšanu Latvijas Republikas Valsts kontrolē ar Lietuvas valsts kontrolieri, ņemot vērā, ka tieši Lietuvas augstākās revīzijas iestāde vadīs ekspertu grupu, kur vērtēs Latvijas Republikas Valsts kontroles darbu.

Vispārīga informācija

Kontaktinformācija

Signe Znotiņa-Znota

Sabiedrisko attiecību un iekšējās komunikācijas daļas vadītāja

T. + 371 67017671 | M. + 371 26440185 | E. signe.znotina-znota@lrvk.gov.lv