Atbildīgās institūcijas ir neieinteresētas un vienaldzīgas bērnu ar speciālām vajadzībām jautājumu risināšanā

16.06.2021.

Nevienā valstī sabiedrība nav viendabīga, arī Latvija nav izņēmums šai ziņā. Mūsu vidū ir bērni ar speciālām vajadzībām, kuru attīstībai un izglītības procesam ir nepieciešams arī valsts un sabiedrības atbalsts. Valsts kontrole pavisam nesen noslēdza apjomīgu revīziju, lai noskaidrotu, vai bērniem ar speciālām vajadzībām ir iespēja saņemt viņu spējām un vajadzībām atbilstošu izglītību. Diemžēl secinājumi ir pietiekami skaudri un norāda uz atbildīgo institūciju neieinteresētību un pat vienaldzību bērnu ar speciālām vajadzībām jautājumu risināšanā.

Mūsu sarunā par revīzijā secināto piedalās Valsts kontroles padomes locekle un 3.Revīzijas departamenta direktore Maija Āboliņa, sektora vadītāja Ieva Pīpiķe un vecākā valsts revidente Aiga Villa, kā arī eksperti no malas vai drīzāk no reālās dzīves, kuri arī līdzdarbojās mūsu revīzijā: Andrija Likova, ģimenes psihoterapijas speciāliste un Māris Grāvis biedrības “Rīgas pilsētas rūpju bērns” valdes priekšsēdētājs.