Atpakaļ

Zemkopības ministrijai piešķirto papildu līdzekļu valsts atbalstam lauksaimniecībai, lai mazinātu Covid-19 izplatības negatīvo ietekmi, pieprasījuma pamatojums un izlietojums

Covid-19 radītās krīzes pārvarēšanai un seku mazināšanai valdība 2020. gadā lauksaimniecības un pārtikas ražošanas nozaru atbalstam piešķīra 45,5 miljonus eiro no valsts budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem. Valsts kontrole publisko starpziņojumu par piešķirtajiem 35,5 miljoniem eiro, kuri, balstoties uz Zemkopības ministrijas aprēķiniem, tika paredzēti trim atbalsta programmām un no kuriem izlietoti 84 %. Veicot pārbaudi par šo līdzekļu pieprasījuma aprēķinu un aplēsēm, Valsts kontrolei nācās secināt, ka tie balstījās uz ievērojami negatīvāka scenārija iestāšanos, nekā vēlāk izrādījās. Atbalstīto nozaru ieņēmumu faktiskais samazinājums nemaz nebija tik liels kā ministrijas sākotnēji prognozētais. Līdz ar to atbalsta maksājumi no valsts budžeta ne tikai kompensēja nozaru ieņēmumu samazinājumu, bet atsevišķām lauksaimniecības nozarēm pat palielināja ieņēmumus salīdzinājumā ar attiecīgiem iepriekšējo gadu periodiem.

Nozares

Publiskā sektora finanses Lauksaimniecība, zivsaimniecība un mežsaimniecība

Veids

Finanšu

Numurs

2.4.1-14/2020

Departments

Ceturtais revīzijas departaments

Publiskošanas datums

13.04.2021.

Revidējamais laika posms

12.03.2020.-31.12.2020.

Lēmuma pieņemšanas datums

25.03.2021.

Revīzijas apjomā iekļautās iestādes

  • Zemkopības ministrija