Pēc revīzijas secināms, ka Veselības ministrijas (VM) īstenotie pasākumi nenodrošina agrīnu onkoloģisko slimību atklāšanu un pacientiem nepieciešamo zāļu kompensāciju. Tam ir būtiska ietekme uz Latvijas sabiedrības veselības rādītājiem, kas ilgstoši neuzlabojas, lai gan šī veselības aprūpes joma valstī ir viena no prioritātēm.

Kompensējamo zāļu saraksts onkoloģisko slimību ārstēšanai tikai daļēji atbilst starptautiskajām klīniskajām vadlīnijām un tikai daļai diagnožu ir nodrošināta valsts apmaksāta pamatterapija un ārstniecības pēctecība.

Nozares

Veselības aprūpe

Veids

Lietderības

Numurs

2.4.1-6/2022

Departments

Trešais revīzijas departaments

Publiskošanas datums

20.09.2023.

Revidējamais laika posms

01.01.2017. - 31.12.2021., nepieciešamības gadījumā apkopojot informāciju arī ārpus minētā laika posma.

Lēmuma pieņemšanas datums

31.08.2023.