Atpakaļ

Vai Latvijas Jūras akadēmijas darbība atbilst normatīvo aktu prasībām un tiek nodrošināta tās uzdevumu īstenošana?

Valsts kontrole pirms četriem gadiem pabeidza revīziju augstākās izglītības jomā, taču revīzijā sniegtos ieteikumus augstākās izglītības politikas sakārtošanai Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) ieviesusi tikai daļēji. Tikko noslēgtais revīzijas ziņojums par Latvijas Jūras akadēmijas (LJA) un tās Jūrskolas darbību turpina izgaismot gan augstākās, gan profesionālās izglītības problēmas. Revīzijā konstatētais par novēlotu izglītības iestādes akreditāciju, neatbilstībām mācībspēku izglītībā un kompetences pilnveidē norāda uz nepilnībām LJA darbībā, kas nākotnē var pakļaut riskam šīs izglītības kvalitāti kopumā. Savukārt neatbilstības darba organizācijā, darba samaksas jautājumos, pedagogu tarifikācijā un izglītības programmu mācību stundu atbilstībā raisa bažas par valsts budžeta finansējuma atbilstošu izlietojumu.

Nozares

Izglītība, zinātne un sports

Veids

Atbilstības

Numurs

2.4.1-29/2020

Departments

Pirmais revīzijas departaments

Publiskošanas datums

25.03.2021.

Revidējamais laika posms

01.01.2019.-31.12.2020.

Lēmuma pieņemšanas datums

08.03.2020.

Revīzijas apjomā iekļautās iestādes

  • Izglītības un zinātnes ministrija, Latvijas jūras akadēmija